Hoppa till sidinnehåll
Brott

Dålig ekonomi ger högre risk att utsättas för mobbning

Publicerad:2021-04-28
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
LADDAR UPP 1 / 1 – Simon Hjalmarsso FOTO Sören Andersson höguppl3.jpg DETALJER FÖR BILAGA Simon Hjalmarsson. Foto: Sören Andersson
Simon Hjalmarsson. Foto: Sören Andersson
Simon Hjalmarsson

Född år 1986
Bor i Stockholm

Disputerade 2021-03-18
vid Stockholms universitet

Avhandling

Taking Part on Equal Terms? Associations between Economic Resources and Social Participation among Swedish Adolescents

Barn som växer upp med små ekonomiska resurser riskerar att få sämre relationer till sina klasskamrater. Det visar en avhandling av Simon Hjalmarsson.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har länge intresserat mig för hur social bakgrund påverkar barns levnadsförhållanden. Utifrån vedertagna fattigdomsteorier förväntar vi oss ett samband mellan ekonomiska resurser och socialt deltagande, men det är sällan det undersökts med metoder som gör det möjligt att generalisera resultaten till situationen bland barn och unga mer generellt. Så jag ville bidra genom att täppa igen kunskapsluckor på området.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag undersöker samband mellan ekonomiska resurser och socialt deltagande och har ett särskilt fokus på relationer med klasskamrater, som antalet vänner och utsatthet för mobbning. Jag använder mig av en skolundersökning som har ett stort och representativt urval av åttondeklassare i landet och anlägger ett barnperspektiv på ekonomiska resurser. Det är mått som hushållsinkomst, om barnet har ett eget rum, om de kan få ihop en viss summa pengar till nästa dag och hur ofta de missar sociala aktiviteter för att de inte har råd att delta.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Resultaten visar på att det finns ett samband. Det är inte helt entydigt, det är inte så att jag finner ett samband mellan alla de typer av ekonomiska resurser och alla de former av relationer jag undersökt men sammantaget är det befogat att betrakta en sämre ekonomisk situation som en riskfaktor för sämre relationer med klasskamraterna. Störst risk finner jag för de elever som rapporterar att de ofta missar sociala aktiviteter för att de inte har råd att delta, de löper exempelvis en betydligt högre risk att inte ha någon vän i skolklassen och att vara utsatta för mobbning.

Vad överraskade dig?

– Resultaten i sig är inte överraskande, vi förväntar oss ett samband utifrån vedertagna fattigdomsteorier. Sociala aktiviteter medför ofta någon kostnad, även för barn. Däremot blev jag mer överraskad över att sambandet mellan hushållsinkomst och barns egna ekonomiska resurser var förhållandevis svagt. En delförklaring är sannolikt att många föräldrar med lägre inkomster prioriterar sina barn före andra utgifter.

Vem har nytta av dina resultat?

– För skolledare och personal kan det vara bra att vara uppmärksam på att sämre ekonomiska resurser kan vara en riskfaktor för en sämre social situation i skolan. Sen, med tanke på att ekonomiska svårigheter att delta i sociala aktiviteter är en tydlig riskfaktor, kan politiker behöva fundera på hur vi kan stärka alla barns möjlighet att delta i aktiviteter på fritiden.

Annika Sjöberg

Foto: Sören Andersson

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev