Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Dataspel och internet sporrar engelskan

Publicerad:2009-12-15
Uppdaterad:2012-03-21
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Dataspel och internet på fritiden har stor påverkan på elevers ordförråd och muntliga färdigheter i engelska. Det visar Pia Sundqvists avhandling, Extramural English Matters: Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders’ Oral Proficiency and Vocabulary som är den första studien i ämnet.

Pia Sundqvist

Född 1965
i Karlstad

Disputerade
2009-12-18

vid Karlstads universitet

Avhandling

Extramural English Matters: Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders’ Oral Proficiency and Vocabulary

Hur blev du intresserad av ämnet?

– När jag arbetade som engelsklärare märkte jag att många elever hade kunskaper i engelska, avancerade ord och uttryck, som jag inte hade lärt dem. Jag blev helt enkelt nyfiken på vad elever gör på fritiden som kan ha sådan effekt på deras språkkunskaper.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har följt 80 elever i årskurs 9 och studerat om den engelskan de möter genom tv, böcker, tidningar, data, film, musik och internet, har någon effekt på deras skolresultat.

Vad är de viktigaste resultaten?

– Först och främst att den tid som eleverna lägger på fritidsengelska har betydelse för deras skolresultat. Av stor betydelse har också vilken typ av aktivitet de ägnar sig åt. Min studie visar att läsning, dataspel och internet har störst effekt på elevernas ordförråd och muntliga färdigheter. Detta för att man här tvingas lita på sin egen språkliga förmåga på ett helt annat sätt jämfört med exempelvis film och musik. Ett intressant resultat är också att det inte finns någon koppling mellan elevernas förmåga att lära från fritidsengelskan och deras socioekonomiska bakgrund. För elever som normalt ägnar lite tid åt fritidsengelska kan språkfärdigheten förbättras om de ökar tiden på aktiviteter som dataspel, internet och läsning med någon timme i veckan. Tidsaspekten är inte lika påtaglig för dem som redan ägnar mycket tid åt dessa aktiviteter. Pojkar ägnar i snitt 43 procent av den sammanlagda tiden för fritidsengelska åt dataspel och internet. Motsvarande siffra för flickor är 6 procent. I min studie är denna skillnad en viktig förklaring till varför pojkarna hade ett större ordförråd än flickorna i engelska. Samtidigt kan man konstatera att om flickorna ägnade lika mycket tid på dataspel och internet som pojkarna så skulle flickornas språkfärdigheter antagligen vara vida överlägsna pojkarnas. Flickorna har med andra ord goda kunskaper och betyg i engelska trots att de inte ägnar lika mycket tid till dataspel och internet.

Vad överraskade dig?

– Att sambandet mellan dessa fritidsaktiviteter och elevernas skolresultat var så starkt när det gäller pojkar men försumbart för flickor. Först fattade jag inte vad skillnaden berodde på men sedan såg jag att tjejer lägger mer tid på exempelvis tv och film som ju inte påverkar ordförråd och muntliga färdigheter i lika hög grad som dataspel och internet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Det har aldrig gjorts någon sådan här studie tidigare och som lärare är det förstås intressant att veta hur eleverna påverkas av sina fritidsaktiviteter eftersom man då kan anpassa undervisningen bättre. Som förälder kan det också vara intressant att veta att exempelvis dataspelande har positiva effekter. Jag tror också att språkforskare kan ha nytta av mina resultat eftersom fritidsengelskan spelar en viktig roll för språkutvecklingen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev