Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Datorspels pedagogiska potential ifrågasätts

Publicerad:2011-05-31
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Ett fritt utforskande och experimenterande i öppna datorspel bidrar inte till någon ny typ avlärande per automatik. Datorspelande är en mångfacetterad och diversifierad praktik vilketställer höga krav på en lärare om de skulle användas i en undervisningssituation. Det visarLouise Petersons avhandling Values in Play Interactional Life with the Sims .

Louise Peterson

Född 1965
i Uddevalla

Disputerade
2011-03-11

vid Göteborgs universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Values in Play Interactional Life with the Sims

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är genuint intresserad av det lärande som sker i barns och ungdomars fritidsmiljöer samtlärprocesser och kunskapsbildning av mer informell karaktär. En kulturyttring som i det härsammanhanget har blivit relativt lite beforskat är datorspelsaktiviteter. Samtidigt förs enrad argumentationslinjer kring datorspelens effekter på våra barns attityder, kunskaper ochvärderingar. En trend bland en del spelforskare, utbildare och människor från spelindustrin äratt framhålla datorspelens potential för lärande, oavsett om de spelas för utbildningssyfte ellerför nöjes skull.

Vad handlar avhandlingen om?

– Tidigare forskning har föreslagit att en viss typ av öppna datorspel där det inte finns någraspecifika spelmål kan öppna upp för spelaren att utforska och experimentera i en virtuell miljöatt de samtidigt utvecklar en förståelse om något specifikt kunskapsinnehåll eller om någotfenomen medan de spelar. Denna typ av spel kallas ibland open-ended sandbox games ochdet finns inte så många empiriska studier om vad som verkligen händer när unga spelar denhär typen av spel. Jag har därför videofilmat datorspelsaktiviteter hos barn i åldrarna 10 till 14år när de spelar The Sims och The Sims 2.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att många av de tidigare argumenten som finns om att den här typen av spel där man går ini en virtuell miljö har potential för lärande kan ifrågasättas och problematiseras. Framför allthar jag sett att den relativt stora friheten som den här typen av spel erbjuder spelaren faktisktkan reproducera, snarare än utmana, rådande normer och värderingar. Spelarna användehär ofta sina tidigare erfarenheter som en resurs i spelet och som till övervägande del vargrundade i stereotypa normer och värderingar om till exempel familjelivet, eller genus.Hur spelaktiviteten utvecklades visade sig också bero på om spelarna gjorde upp någraspelplaner eller inte tidigt i spelaktiviteten. Något jag kallar pre-play. Detta medför tillexempel att det kan vara svårt för en lärare att planera en lektion om läraren inte ser vadaktiviteten landar i. Det finns också antaganden och idéer i forskning att ungdomar kan lärasig något genom att gå in och anta en roll, men jag visar att man kan gå in och leka med enroll och distansera sig, utan att anta ett rollperspektiv.

Vad överraskade dig?

– Hur den sociala aktiviteten samverkade med hur spelarna valde att interagera med spelet, denrelationen som spelarna hade med varandra blev viktig för vad spelarna valde att göra i spelet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förutom det akademiska fältet, alla som är intresserad av ungas datorspelande och lärare somär nyfikna på att arbeta med den här typen av spel i skolan.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev