Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

Demokrati grundas i hemmet

Publicerad:2012-11-07
Uppdaterad:2012-11-09
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Marta Miklikowska
Marta Miklikowska

Född 1981
i Elblag, Polen

Disputerade 2012-02-11
vid Åbo Akademi

Avhandling

Democracy Begins at Home: Parenting, Empathy, and Adolescents’ Support for Democratic Values

Ett stödjande föräldraskap har betydelse för ungdomars demokratiska värderingar. Empatiskt tänkande är en förklarande egenskap till detta, visar Marta Miklikowska i sin avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag var utbytesstudent i Finland. Efter att jag åkt tillbaka till Polen för att försvara min magisterexamen blev jag kontaktad av en av mina finska lärare som föreslog att jag skulle ansöka om doktorandtjänst inom demokratiprojektet ”Democracy: A Citizen Perspective”. Jag blev intresserad av projektets mål och åkte tillbaka till Finland för att fortsätta mina doktorandstudier där.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingens mål var att fördjupa diskursen kring politisk socialisation genom att analysera föräldraskapets betydelse för demokratiska värderingar hos ungdomar. För att en regim skall fungera enligt demokratiska principer behövs medborgare som stöder demokratiska värden. Därför är det viktigt att förstå de processer som får individer att känna tilltro till demokratiska värden.

– Den klassiska litteraturen om politisk socialisation lyfter fram föräldrarna som avgörande för de ungas medborgerliga fostran, men i moderna samhällen har föräldrarna sällan som en uttalad målsättning att försöka påverka sina barns nuvarande eller framtida politiska preferenser.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– De centrala resultaten kan sammanfattas i två punkter. För det första kan empatiskt tänkande konstateras vara en god förklarande variabel för ungdomars demokratiska värderingar, också i jämförelse med andra betydelsefulla variabler.

– För det andra gav studien bevis för att demokratiskt föräldraskap, både direkt och indirekt, är relaterat till demokratiska värderingar hos ungdomar. Direkt genom att ett samspel mellan föräldrar och barn som ger barnen möjligheter att påverka beslut och få gensvar för detta lär barnen att människors uppfattningar varierar, att det krävs förhandling och kompromisser. Det kan göra barn mer positiva till demokratiska regler, än om de växer upp i bestraffande familjer. Indirekt genom att stödjande föräldraskap är av betydelse för utvecklingen av empati under ungdomsåren. Demokratiskt föräldraskap påverkar indirekt ungas stöd för demokratiska värden genom att påverka ungdomars empati.

Vad överraskade dig?

– Att fenomen långt ifrån vad vi vanligtvis förknippar med ”politik” och ”politisk”, som demokratiskt föräldraskap och empati, har ett positivt samband med ungdomars demokratiska värderingar. Och att den politiska socialisationen kan äga rum genom interaktion mellan föräldrar och barn, och inte bara i klassrummet genom att memorera ”politiska” fakta. Också att empati visade sig vara en politiskt relevant faktor.

Vem har nytta av dina resultat?

– Forskningen inom området politisk socialisation, eftersom studien visar att empatisk förmåga kan vara en av de psykologiska grunderna för demokrati. Även utbildningssystemet, eftersom det kan vara meningsfullt med utbildning i empati. Dessutom har Europeiska kommissionen länge varit intresserad av att integrera demokratiska värderingar och främja demokratiseringsprocessen.

Gunilla Nordin

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev