Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Designmönster kan ge stöd i lektionsplaneringen

Publicerad:2022-02-24
Uppdaterad:2022-03-17
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Elisabeth Rolf

Bor i Solna
Född år 1961

Disputerade 2021-12-01
vid Stockholms universitet

Avhandling

Teachers as designers: Analyses of pedagogical patterns and their use

Läraren kan ses som en designer. Att få syn på sin egen designprocess kan vara en hjälp att komma vidare med arbetet med lektionsplanering om man stöter på hinder, visar Elisabeth Rolfs forskning.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är själv gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och har alltid varit nyfiken på varför kollegor använder digital teknik i så olika utsträckning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är två delar i avhandlingen, i den första analyserar jag undervisningsidéer och pedagogiken bakom idéerna. Jag tittar på hur olika lektionsaktiviteter påverkar vilken digital kompetens som eleverna utvecklar. Den digitala kompetensen undersöks med hjälp av EU:s ramverk DigComp, som identifierat 21 viktiga digitala kompetenser. Undersökningen är kopplad till lärarnas lektionsplanering, i det här fallet speciella planer som fungerar som designmönster. Begreppet designmönster kan i det här sammanhanget förklaras som goda förslag om hur man kan undervisa. Designmönster för lektionsaktiviteter kan beskriva återkommande pedagogiska problem. Till exempel hur man får elever att samarbeta, hur man får de tysta eleverna att prata, hur man får elever att förstå. Det handlar om lösningar för faktiska, undervisningsrelaterade problem.

– Den andra delen av avhandlingen handlar om hur lärare plockar upp undervisningsidéer. Hur ser designprocessen ut när en lärare använder andras idéer, designmönster, för sin egen lektionsplanering? Frågorna handlar till exempel om huruvida man ägnar mycket tid åt mål och syfte, mycket tid åt konkreta uppgifter eller tänkbara hinder för att genomföra lektionen enligt plan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det visade sig att det fungerar metodologiskt att analysera intressanta aspekter av lärares praktiker, och få en bild av underliggande pedagogiska idéer med hjälp av lektionsplaner. Det behöver inte ens vara hela lektionsplaner, utan kan vara tillräckligt med kortare fragment för att se vilken pedagogik läraren arbetar efter. Avhandlingen sätter läraren i centrum, vilket skiljer sig från senare tids forskning som ofta har fokus på lärande.

– Lärare kan också ha glädje av att göra en egenanalys och titta på sin egen designprocess för lektionsplanering. Det kan ge svar på frågor som: Vad hindrar mig från att komma till skott med min lektionsplanering? Ägnar jag för mycket tid åt något?

Vad överraskade dig?

– Att det går att få fram så mycket om undervisningsidéer och pedagogik genom lektionsplaner. Det finns inte så mycket forskning om detta tidigare.

Vem har nytta av dina resultat?

– Blivande lärare kan ha stor glädje av att resonera om undervisningsproblem och lösningar och jag tycker att man ska börja arbeta med designmönster på lärarutbildningen. Befintliga lärare kan arbeta med designmönster och ha det som utgångspunkt för intressanta samtal om lärande. Skolor kan ha glädje av att se hur designprocessen ser ut på den egna skolan.

Susanne Rydell
Foto: Åse Karlén

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev