Digitalt lärande syns inte i resultatmätningar

Susanne Kjällander

Född 1976
i Nyköping
(flicknamn Engström)

Disputerade
2011-04-08

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag tidigare jobbade som lärare fascinerades jag över hur spännande mina elever tyckteatt det var att jobba med datorn. Men det blev alltid lite kaosartat och de verkade inte tauppgiften på allvar. Trots detta lyckades de alltid presentera arbeten av betydligt högrekvalitet än jag någonsin vågat hoppas på och då blev jag nyfiken på att ta reda på hur det varmöjligt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om elevers interaktion, meningsskapande och lärande med digitala lärresurser,såsom dator och digitalkamera. Jag säger elever, men egentligen omfattar studienförskoleklassbarn, grundskolelever och gymnasieungdomar. Under tre år filmade jaghundratals elever och lärare i fem skolor som alla låg i framkant avseende IKT-arbete.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att eleverna självständigt designar sitt eget digitala material och att de inte barakommunicerar med språket utan egentligen ännu mer med gester, bilder, layout, ljud ochansiktsuttryck. Samtidigt är detta ett problem eftersom det lärande som eleverna visar uppmed just bilder, färger och ljudeffekter blir osynligt i skolans resultatmätningar.Ett annat viktigt resultat är att elever interagerar med varandra konstant och att de hjälpsåt självmant och ser arbetet i den digitala lärmiljön som ett kollektivt ansvar. Intressantär också att SO-ämnena får informella drag och att eleverna hela tiden skapar parallellalärvägar då de till exempel söker information på nätet. Den ena lärvägen representerar detsom eleverna ska jobba med; det lärandet som initieras, uppmuntras och bedöms av läraren.Den andra lärvägen styrs av elevers egna intressen och den information de möter i det digitalagränssnittet. Detta lärande blir ett utökat lärande som hela tiden pågår under ytan.

Vad överraskade dig?

– Just att eleverna gör och lär sig så mycket i den digitala lärmiljön som lärarna aldrig får tadel av. En annan överraskning handlar om hur lärarna så skickligt omformar ramarna förarbetsområdet för att kunna inkludera de oväntade kunskaperna som eleverna presenterar.

Vem har nytta av dina resultat?

– De flesta lärare och beslutsfattare som på något sätt har en koppling till IKT i skolan kanlära sig något matnyttigt från resultaten. Avhandlingen avslutas med en diskussion om dedidaktiska utmaningar som skolan står inför när lärandet till stor del pågår online. Detta kanmånga ha nytta av att läsa, särskilt i år när så många kommuner satsar på att införa en datorper elev.

Sidan publicerades 2011-04-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:09 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Vilken skola vill vi ha?

I Sverige har vi backat från inkludering som politiskt mål, medan andra länder ser inkludering som ett sätt att motverka extremism och polarisering i samhället. Det menar Gunnlaugur Magnússon, docent och utbildningsforskare vid Uppsala universitet, som intervjuas i Skolportens magasin.

Konkret digitalisering

Skapandet av en tillgänglig lärmiljö är det viktigaste syftet med digitaliseringen, enligt författarna av boken Digitala möjligheter – i en lärmiljö för alla. 

”Både katederundervisning och elevcentrering fungerar”

Katederundervisning och elevcentrerad undervisning ställs ofta mot varandra. I en ny forskningssammanställning visar Skolforskningsinstitutet att dessa perspektiv kan vara mer eller mindre lämpliga i olika undervisningssituationer och för olika elever i en och samma klass.

Stresstudie på skolbarn: alla skulle må bra av att varva ner

Stressen dyker upp lite varstans. Över att inte hinna i tid, inte prestera tillräckligt bra, inte kunna hantera kompisrelationerna. Distriktssköterskestudenterna Alexandra Warghoff och Sara Persson lät skolbarnen själva beskriva stressen, och nu är orden och tankarna publicerade i en internationell tidskrift.

Är du lönsam, lille vän?

Systemskiftet i svensk skola har skett på tre plan; ekonomiskt, organisatoriskt och genom en pedagogisk decentralisering. Det hävdar sociologen och före detta aktivisten Majsa Allelin i en avhandling där hon menar att skolans lönsamhet ­hamnat helt i fokus.