Digitalt lärande syns inte i resultatmätningar

Susanne Kjällander

Född 1976
i Nyköping
(flicknamn Engström)

Disputerade
2011-04-08

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag tidigare jobbade som lärare fascinerades jag över hur spännande mina elever tyckteatt det var att jobba med datorn. Men det blev alltid lite kaosartat och de verkade inte tauppgiften på allvar. Trots detta lyckades de alltid presentera arbeten av betydligt högrekvalitet än jag någonsin vågat hoppas på och då blev jag nyfiken på att ta reda på hur det varmöjligt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om elevers interaktion, meningsskapande och lärande med digitala lärresurser,såsom dator och digitalkamera. Jag säger elever, men egentligen omfattar studienförskoleklassbarn, grundskolelever och gymnasieungdomar. Under tre år filmade jaghundratals elever och lärare i fem skolor som alla låg i framkant avseende IKT-arbete.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att eleverna självständigt designar sitt eget digitala material och att de inte barakommunicerar med språket utan egentligen ännu mer med gester, bilder, layout, ljud ochansiktsuttryck. Samtidigt är detta ett problem eftersom det lärande som eleverna visar uppmed just bilder, färger och ljudeffekter blir osynligt i skolans resultatmätningar.Ett annat viktigt resultat är att elever interagerar med varandra konstant och att de hjälpsåt självmant och ser arbetet i den digitala lärmiljön som ett kollektivt ansvar. Intressantär också att SO-ämnena får informella drag och att eleverna hela tiden skapar parallellalärvägar då de till exempel söker information på nätet. Den ena lärvägen representerar detsom eleverna ska jobba med; det lärandet som initieras, uppmuntras och bedöms av läraren.Den andra lärvägen styrs av elevers egna intressen och den information de möter i det digitalagränssnittet. Detta lärande blir ett utökat lärande som hela tiden pågår under ytan.

Vad överraskade dig?

– Just att eleverna gör och lär sig så mycket i den digitala lärmiljön som lärarna aldrig får tadel av. En annan överraskning handlar om hur lärarna så skickligt omformar ramarna förarbetsområdet för att kunna inkludera de oväntade kunskaperna som eleverna presenterar.

Vem har nytta av dina resultat?

– De flesta lärare och beslutsfattare som på något sätt har en koppling till IKT i skolan kanlära sig något matnyttigt från resultaten. Avhandlingen avslutas med en diskussion om dedidaktiska utmaningar som skolan står inför när lärandet till stor del pågår online. Detta kanmånga ha nytta av att läsa, särskilt i år när så många kommuner satsar på att införa en datorper elev.

Sidan publicerades 2011-04-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:09 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)