Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Digitalt lärande syns inte i resultatmätningar

Publicerad:2011-04-14
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Det konstaterar Susanne Kjällander i sin avhandling Designs for Learning in an ExtendedDigital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom -där hon undersökt elevers interaktion, meningsskapande och lärande med digitala lärresurser.

Susanne Kjällander

Född 1976
i Nyköping
(flicknamn Engström)

Disputerade
2011-04-08

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag tidigare jobbade som lärare fascinerades jag över hur spännande mina elever tyckteatt det var att jobba med datorn. Men det blev alltid lite kaosartat och de verkade inte tauppgiften på allvar. Trots detta lyckades de alltid presentera arbeten av betydligt högrekvalitet än jag någonsin vågat hoppas på och då blev jag nyfiken på att ta reda på hur det varmöjligt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om elevers interaktion, meningsskapande och lärande med digitala lärresurser,såsom dator och digitalkamera. Jag säger elever, men egentligen omfattar studienförskoleklassbarn, grundskolelever och gymnasieungdomar. Under tre år filmade jaghundratals elever och lärare i fem skolor som alla låg i framkant avseende IKT-arbete.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att eleverna självständigt designar sitt eget digitala material och att de inte barakommunicerar med språket utan egentligen ännu mer med gester, bilder, layout, ljud ochansiktsuttryck. Samtidigt är detta ett problem eftersom det lärande som eleverna visar uppmed just bilder, färger och ljudeffekter blir osynligt i skolans resultatmätningar.Ett annat viktigt resultat är att elever interagerar med varandra konstant och att de hjälpsåt självmant och ser arbetet i den digitala lärmiljön som ett kollektivt ansvar. Intressantär också att SO-ämnena får informella drag och att eleverna hela tiden skapar parallellalärvägar då de till exempel söker information på nätet. Den ena lärvägen representerar detsom eleverna ska jobba med; det lärandet som initieras, uppmuntras och bedöms av läraren.Den andra lärvägen styrs av elevers egna intressen och den information de möter i det digitalagränssnittet. Detta lärande blir ett utökat lärande som hela tiden pågår under ytan.

Vad överraskade dig?

– Just att eleverna gör och lär sig så mycket i den digitala lärmiljön som lärarna aldrig får tadel av. En annan överraskning handlar om hur lärarna så skickligt omformar ramarna förarbetsområdet för att kunna inkludera de oväntade kunskaperna som eleverna presenterar.

Vem har nytta av dina resultat?

– De flesta lärare och beslutsfattare som på något sätt har en koppling till IKT i skolan kanlära sig något matnyttigt från resultaten. Avhandlingen avslutas med en diskussion om dedidaktiska utmaningar som skolan står inför när lärandet till stor del pågår online. Detta kanmånga ha nytta av att läsa, särskilt i år när så många kommuner satsar på att införa en datorper elev.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev