Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Egen dator fördjupar inte elevernas kunskaper

Publicerad:2014-01-27
Uppdaterad:2015-05-10
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Håkan Fleischer
Håkan Fleischer

Född 1974
i Jönköping

Disputerade 2013-12-06
vid Högskolan i Jönköping

Avhandling

En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

Satsningar på en dator per elev motiverar elever och gör dem skickligare på att hantera datorn. Men de ges inte tid att reflektera.
Elevernas kunskaper riskerar att bli ytligare, menar Håkan Fleischer, som har undersökt kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag började forska år 2006 började en-till-en projekten dyka upp i Sverige. Det fanns många olika tankar om vad en-till-en skulle leda till, men mycket av det verkade oreflekterat enligt mig. Då blev jag intresserad av att ge mig in i ämnet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om vad som händer med kunskapsbildningens kvalitet när alla elever har varsin dator. Inte bara hur djup eller ytlig kunskap elever får av en-till-en, utan också hur de förhåller sig till ett ämnesinnehåll.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– En-till-en stimulerar färdigheter och motivation hos elever på ett väldigt tydligt sätt och eleverna blir skickligare på att hantera datorn. Men man kan fundera på vad det här fokuset på färdigheter betyder för kvaliteten i kunskaperna. Eleverna hämtar svar på nätet och redovisar dem, och sedan går de vidare till nästa fråga. De får inte tid att reflektera. Om en-till-en fortsätter på samma sätt så riskerar elevernas kunskaper att bli ytligare. En av mina artiklar visar att elever som deltar i en-till-en inte har djupare kunskaper än elever som har varit utan dator.

– Ett annat viktigt resultat är att eleverna i min studie utrycker en stress över att de inte hinner landa i sin kunskapsbildning. Det är uppenbart i mina resultat – men även Skolinspektionen pekar på det – att lärares didaktiska utveckling inte har hängt med den tekniska utvecklingen.

– Lärarkåren behöver en utveckling i både pedagogiska, tekniska och didaktiska områden. Men de behöver också en utveckling när det gäller betyg och digital bedömning. Hur de ska hantera och bedöma de olika typer av material som eleverna vaskar fram på nätet.

Vad överraskade dig?

– När jag gjorde forskningsöversikten blev jag förvånad över hur många frågor som inte tas upp i forskningen om en-till-en. Inte stress, inte den psykosociala arbetsmiljön eller relationen mellan elever – det förvånade mig.

– Jag blev också förvånad över att flera av eleverna i studien berättade för mig att det gick bättre för dem i skolan innan de hade en egen dator.

Vem har nytta av dina resultat?

– Det är inte en avhandling som berättar för lärare hur de ska göra. Men jag hoppas att lärare ska hitta inspiration att betrakta elevernas lärande på ett annat sätt.

– Jag hoppas också att resultaten kan betyda något för skolbibliotekarier, som är viktiga i en-till-en sammanhang. Att de kan få viljan och modet att ge sig in i och strukturera en-till-en projekt från starten – det är nödvändigt.

Åsa Lasson

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev