Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Publicerad:2023-04-26
Uppdaterad:2023-09-29
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Åsa Hjelm

Född 1956
Bor i Göteborg

Disputerade 2023-04-14
vid Åbo Akademi

Avhandling

Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärande via handens arbete

Elever har stora svårigheter att använda matematik i slöjdämnet. Det konstaterar Åsa Hjelm, som efterlyser mer ämnesövergripande undervisning i de båda ämnena. 

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är slöjdlärare i grunden och när jag började arbeta år 1985 insåg jag att eleverna inte förstod hur mycket matematik som ryms inom slöjdämnet. För dem var slöjden enbart praktiskt, något som gjordes med händerna. Det här väckte ett intresse som så småningom ledde mig in på forskarbanan.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om elevers matematiska utmaningar i slöjden. Syftet med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om hur elever använder matematiken i slöjden för att stödja sitt lärandet i ämnet. Avhandlingen bygger på en sju veckor lång observationsstudie i en klass i årskurs fem i ämnena matematik samt textilslöjd. Elever och lärare har även fört dagbok kring frågor som vad de gjort på lektionerna, om problem de stött på och hur de löst dem.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att väldigt många elever har stora problem med matematiken i slöjden, de förstår helt enkelt inte hur de ska lösa ganska enkla matematiska problem som uppstår när de behöver mäta och räkna ut något. Inte sällan beror det på att eleverna inte vet eller förstår hur de ska använda linjal eller måttband, exempelvis att mäta med måttband från rätt håll. Allt det här får till följd att moment som kräver någon form av matematisk uträkning tar väldigt lång tid, ibland flera lektioner.

– Ett tydligt resultat är också att eleverna kommunicerar mycket med varandra i slöjdämnet. Inte bara verbalt utan med mimik och kroppsspråk, de reflekterar och löser problem tillsammans. Det här är intressant, för eleverna själva har en bild av att de mest arbetar individuellt i slöjden.

– En slutsats jag drar är att det finns både behov, men också stora förutsättningar, för mer ämnesövergripande undervisning i slöjd och matematik. Många elever lär sig via händerna, och att integrera matematikundervisningen mer i slöjdämnet skulle gynna alla elever.

Vad överraskade dig?

– Framför allt hur stora svårigheter eleverna hade att lösa matematiska moment i slöjden.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tänker att alla lärare kan ha nytta av resultaten, men framför allt lärare i matematik och slöjd. Men även skolledare, skolpolitiker och andra beslutsfattare. I förlängningen hoppas jag att resultaten kommer eleverna till nytta.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev