Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

Elever vill möta och tolka konst utanför skolan

Publicerad:2013-09-11
Uppdaterad:2013-09-12
John Miller
Skribent:John Miller
Paulsen
Torunn Paulsen Dagsland

Född 1958
i Stavanger

Disputerade 2013-03-22
vid Åbo Akademi

Avhandling

Eleven som aktør i dialog med kunst – Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole

Torunn Paulsen Dagsland har undersökt hur elever i den norska grundskolan ser på undervisningen i ämnet konst och hantverk. Avhandlingen visar att eleverna vill möta konst i verkligheten och att innehållet i undervisningen har ett ungdomskulturellt perspektiv.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Min avhandling handlar om dialogen med konst i skolan och jag har högstadieungdomar som informanter, eller aktörer. Jag blev intresserad av detta ämne eftersom jag anser att eleverna är det viktigaste i skolan och för att deras erfarenheter och upplevelser inte har fått särskilt stor uppmärksamhet i den pedagogiska forskningen och debatten. Som en av eleverna jag mötte sa: ”Äntligen bryr sig en forskare om att fråga oss elever om hur vi ser på undervisning i skolan.” Att lyfta fram elevernas erfarenheter och upplevelser av undervisning kan bidra till att vidareutveckla ämnesdidaktiken.

– Som mångårig ämneslärare i grundskolan och universitetslärare i konst och hantverk vill jag bidra till att barn och unga ska få goda, konstruktiva och meningsfulla kulturmöten i skolan. Med min undersökning vill jag bidra till att synliggöra forskning om konst i skolan och lyfta fram eleven som aktör.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det övergripande syftet är att bidra till utvecklingen av ämnesdidaktiken i konst och hantverk. Dialog med konst är en sammansatt process där eleverna möter och bearbetar konst, och skapar och kommunicerar med egna skulpturer och bilder. Konst är ett av fyra huvudområden som ämnet konst och hantverk i Norge består av.

– Det handlar också om konstens position i skolan, mötet med konst i det dialogiska klassrummet, kreativitetsbegreppet, identitetskonstruktion, olika ämnesdidaktiska tendenser och dialog med konst i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.

Vad är de viktigaste resultaten?

– Undersökningen visar att eleverna i grundskolan får nöja sig med att ha dialog med konstverk via Powerpoint i klassrummet. Eleverna vill ha ett mer relationsorienterat möte med konst. De vill att undervisningen sker i sammanhang där de kan vara i direkt interaktion med konsten. Resultaten visar också att eleverna vill ha en mer tolkningsorienterad, dialogisk, upplevelseorienterad och sinnlig undervisning, och ett mer ungdomskulturellt perspektiv på mötet med konst.

– Vidare visar undersökningen att eleverna tycker om det praktisk skapande arbetet, men att undervisningen i högre grad bör fokusera på digital kunskap och på hur konst kan användas som utgångspunkt för eget skapande. Det fria skapande där eleverna uttrycker tankar, idéer och känslor genom det visuella språket kan vara en viktig bricka i identitetskonstruktionen.

Vad överraskade dig?

– Det som överraskade mig mest var hur duktiga eleverna var på att uttrycka sina åsikter om och värderingar av undervisningen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Resultaten kan vara till nytta för lärare, lärarstudenter, universitetslärare och forskare i ämnen som konst och hantverk, bild, bildkonst och slöjd. Avhandlingens elevperspektiv är ett bidrag till skolforskningen generellt på det vis att den kan vidareutveckla skolan och undervisningen i bild och slöjd.

Annelie Drewsen

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev