Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Elevframgångar med Storyline i engelskaundervisningen

Publicerad:2012-01-30
Uppdaterad:2012-04-11
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Storyline-metoden ger motiverade och engagerade elever som lär sig mer. Det visar Sharon Ingleson Ahlquist i sin avhandling ”The impact of the Storyline approach on the young language learner classroom: a case study in Sweden”.

Sharon Ingleson Ahlquist

Född 1959

Disputerade 2012-01-09
vid Högskolan i Kristianstad

Avhandling

The impact of the Storyline approach on the young language learner classroom: a case study in Sweden

Varför blev du intresserad av ämnet?

– I slutet av 1999 fick jag en reklamlapp för den första internationella Storyline-konferensen i Danmark. Metoden innebär att man skapar en fiktiv värld i klassrummet där eleverna blir gestalter i en berättelse. Berättelsen utvecklas när läraren ställer nyckelfrågor som kopplas till läroplanens mål och innehåll. Praktiska och teoretiska ämnen integreras och eleverna arbetar i små grupper. Det verkade fantastiskt att lära ut engelska på det sättet. Jag var på konferensen och ville utveckla detta.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag ville undersöka vad som är så kul med Storyline, kopplingen mellan att ha kul och inlärning. Jag studerade en 5-6:a som deltog i en fem veckors Storyline. Eleverna blev familjer i en fiktiv engelsk stad som deltog i projekt för en hållbar livsstil och fick problem med diverse grannar. Berättelsen anknyter till kursplanen i både engelska, naturkunskap, samhällskunskap och bild.

– Avhandlingen är en case study. Jag använde frågeformulär som handlade om vilka aspekter i Storyline eleverna tyckte om och på vilket sätt de trodde de hade blivit bättre på engelska och varför. Jag intervjuade lärarna och en del av eleverna. Dessutom tog jag del av elevernas skriftliga tankar om arbetet, som de skrev en gång i veckan, för att se hur inlärningen utvecklats. Jag ville få ett holistiskt perspektiv på det som pågick i klassrummet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Eleverna blev väldigt engagerade och blyga elever vågade mer. Eleverna skrev längre texter där de försökte använda nya ord. Även grammatiskt syntes det att de var på god väg. De blev också bättre på att lyssna och förstå. Eleverna tyckte mycket om att arbeta med bild i språkundervisningen och att arbeta i grupper.

– Eleverna tillfrågades om skillnaden mellan vanliga engelskalektioner och Storyline. De upplevde vanliga lektioner som mindre intressanta. Vid Storyline gör de mycket mer, olika saker som känns meningsfulla och är kul. Då lär de sig mer, blir motiverade och anstränger sig mer.

Vad överraskade dig?

– Vad gäller grupparbetena visade det sig att vissa grupper fungerade bättre än andra, vissa funkade knappt alls ibland. Alla ville till exempel rita och det var inte lätt för alla att lösa problem. Trots detta visade det sig vid utvärderingen att grupparbetena var en positiv upplevelse. Eleverna fick mer ut än vad de förlorade i grupparbetena. Det förvånade mig eftersom jag var med i klassrummet och såg problemen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Språkforskare, lärare och alla inom lärarutbildningen. Nya läroplanen passar väl ihop med Storyline när det gäller syfte och innehåll, även allsidig bedömning. Eleverna får fler möjligheter att visa vad de kan och läraren har en större möjlighet att bedöma allsidigt.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev