Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Enkel teknik passar bäst vid utomhuslektioner

Publicerad:2014-02-05
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Johan Eliasson

Född 1977
i Norrköping

Disputerade 2013-10-25
vid Stockholms universitet

Avhandling

Tools for Designing Mobile Interaction with the Physical Environment in Outdoor Lessons

Renodla tekniken och rensa bland uppgifterna som ska lösas utomhus. Det är civilingenjören Johan Eliassons riktlinjer för hur mobil teknik bäst utformas och används vid undervisning utomhus.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är civilingenjör med inriktning mot människa-datorinteraktion. Ämnet dök upp när jag blev medbjuden till en annan studie kring mobilt lärande. Här fick jag under en dag filma elever som hade undervisning utomhus och använde mobiltelefoner för att lösa uppgifter.

– När jag analyserade filmen såg jag att eleverna ägnade massor av tid till att meka med mobilen, och det gjorde mig nyfiken på hur man kan utveckla teknik som bättre passar för utomhusundervisning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur man bäst designar mobiltelefoner och dess funktioner för lektioner utomhus. Jag har gjort studien tillsammans med lärare och elever i mellanstadieklasser där eleverna fått vara med och ta fram idéer för hur mobiler bäst kan användas vid utomhusundervisning.

– Det tydligaste problemet var att mobilen användes till att lösa väldigt många uppgifter. Grunduppgiften kunde vara att exempelvis mäta volymen av ett hus eller höjden på ett träd med hjälp av mobilen, men sedan tillkom en massa information kring ämnet och ofta en del textuppgifter. Resultatet blev att fokus flyttades från det som faktiskt skulle studeras utomhus till själva mobilen.

– Eleverna stod ofta och stirrade på mobilen och försökte lösa problem och uppgifter som förmodligen görs både bättre och enklare inomhus.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Studien syftar inte till att utforma en ny typ av mobiltelefon utan att ta fram designverktyg, riktlinjer, för hur teknik, mobiler eller appar, bäst utformas för att passa utomhuslektioner. Det är till exempel viktigt att renodla tekniken.

– Kort sagt – att använda mobilen för det den är verkligen bra på. Som att mäta längd och identifiera objekt genom att scanna QR-koder, fotografera och liknande. Utomhus fungerar mobilen bäst till att samla in information.

– Efterarbetet med analys och bearbetning görs bäst inne i klassrummet med annan typ av teknik. Min studie visar också att lärarna tenderar att inta en mer tillbakadragen roll när undervisningen sker utomhus. Det leder ofta till att eleverna hamnar helt i händerna på tekniken. En tydligare lärarroll hjälper eleverna att hålla fokus.

Vad förvånade dig?

– Många elever verkade uppskatta undervisning utomhus. Speciellt de som inne i klassrummet hade svårt att koncentrera sig. Det tyder på att utomhusundervisning med mobil teknik är något skolan borde utveckla.

Vilka har nytta av dina resultat?

– Alla som vill lära sig mer om hur man bäst kan utnyttja mobiler för utomhusundervisning, från designers till lärare.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev