Ett särskilt perspektiv på högre studier

Annelie Andersén

Född 1977
i Norrtälje

Disputerade
2011-06-17

vid Högskolan i Jönköping

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Ett särskilt perspektiv på högre studier?: Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag deltog i två projekt, det ena Bryggan II på Mälardalens högskola handlade om att få folkhögskoledeltagare intresserade av att läsa vidare på universitet och högskola. Det andra var den statliga utvärderingen av folkbildningen (SUFO2). Jag började fundera på om talet om särarten som jag undersökte i den statliga utvärderingen på något sätt påverkade folkhögskoledeltagarnas bilder av sig själva som eventuellt blivande högskolestudenter.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om de uppfattningar som folkhögskoledeltagare har av högskolan och universitet och var de uppfattningarna kommer ifrån.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att folkhögskoledeltagarna både ser högskolan som ett framtida mål och som någonting som inte är för dem och helt olikt folkhögskolan. Och att dessa bilder hänger samman med hur folkhögskolornas företrädare ser på folkhögskolans roll. Om det är att anpassa sig till samhället och deltagarnas behov, eller om den ska vara något som är särskilt från annan utbildning? Det här behöver inte står emot varandra men det påverkar bilden av högskolan och universitet.

Vad överraskade dig?

– När man arbetar med ett projekt så länge får man små aha-upplevelser hela tiden. Jag hade inte förväntat mig de resultaten jag fick, men såhär i efterhand så känns de självklara.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare, skolledare, högskolerektorer, lärarutbildare samt andra högskolelärare. Min förhoppning är att avhandlingen ska bidra till att folkhögskollärare, och andra som förbereder sina elever eller studenter på Komvux eller gymnasiet, blir medvetna om vilka bilder de förmedlar. Även vi inom högskolan behöver fundera på vilken syn vi har på våra deltagare. Oftast går vi in och kör en lektion utan att tänka på vilka erfarenheter deltagarna har med sig och vilka förväntningar de har när de kommer till högskolan.

Sidan publicerades 2011-09-02 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:31 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.