Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Fantasylitteratur lyfter värdegrundsfrågor

Publicerad:2016-09-20
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Malin Alkestrand

Född 1986
Bor i Kristianstad

Disputerade 2016-09-16
vid Lunds universitet

Avhandling

Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

Harry Potter lämpar sig väl som didaktiskt verktyg i undervisning om värdegrunder. ”Absolut, fantasylitteraturen lyfter värdegrundsbegrepp på ett spännande sätt för eleverna,” säger Malin Alkestrand som forskat i ämnet.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är uppväxt med böckerna om Harry Potter och var en av dem som med spänning väntade på nästa bok i serien. När jag sedermera började arbeta som lärare insåg jag att fantasylitteraturen skulle kunna användas i skolan. Med min forskning ville jag lyfta fram och visa på de möjligheterna.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur fantasylitteratur kan användas i undervisningen om värdegrunder, som är ett ganska diffust begrepp. I avhandlingen har jag fokuserat på demokrati, mänskliga rättigheter samt kulturell mångfald. Jag har granskat tre olika fantasyserier: Harry Potter av J.K. Rowling, Artemis Fowl av Eoin Colfer samt Engelsfors-trilogin av Mats Strandbergs och Sara Bergmark. Den övergripande frågeställningen är vilken potential det finns i dessa verk för att göra ett eller flera av värdegrundsbegreppen mer relevant och spännande för eleverna. Kort sagt, finns det exempel i böckerna där dessa begrepp illustreras och diskuteras?

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Min tes är att fantasylitteraturen är speciellt tankeväckande och lämplig att använda i undervisningen kring värdegrunder. Samtliga böcker rymmer flera exempel på hur dessa frågor diskuteras. Inte minst genom att huvudpersonerna ofta är lite annorlunda och att de har förmåga att se bortom den gängse världen. Begreppet demokrati lyfts exempelvis i en Harry Potter-bok där ungdomarna gör uppror när de förbjuds att utöva magi.

Vad överraskade dig?

– Jag slogs av att fantasylitteraturen ofta realiserar metaforer som ”att gå i någon annans skor” eller ”vara från olika världar”. Fantasyn iscensätter helt enkelt den här typen av begrepp och människor förvandlas, förflyttas och byter världar. Det här skapar bilder av hur man kan se på sig själv utifrån någon annans perspektiv. Ett exempel på det finns i Strandberg och Bergmarks böcker där huvudpersonerna byter kropp med varandra, vilket får personerna att på djupet förstå vad det innebär att vara någon annan.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla aktiva lärare. Jag hoppas att min avhandling kan inspirera lärare som själva inte har läst fantasy att ändå våga använda sig av den här litteraturen som ett didaktiskt verktyg för att skapa nya perspektiv i undervisningen.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev