Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Färre utmaningar i svenska som andraspråk

Publicerad:2015-12-01
Uppdaterad:2015-12-04
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Catarina Economou

Född 1960
i Malmö

Disputerade 2015-10-16
vid Göteborgs universitet

Avhandling

I svenska två vågar jag prata mer och så. En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk

Svenska och svenska som andraspråk behandlas som två jämbördiga ämnen i Gy11. Men i praktiken ses svenska som andraspråk fortfarande som ett stödämne och det innehåller färre kognitiva utmaningar än svenskämnet, visar Catarina Economous forskning.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har varit lärare i svenska som andraspråk på gymnasiet i många år och har ofta funderat på synen på ämnet, ämnets innehåll och urval av elever.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en didaktisk avhandling om ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet som består av fyra delstudier. Jag har undersökt lärares och elevers attityder till ämnet och jämfört ämnesplanerna i svenska och svenska som andraspråk i den nya läroplanen för gymnasieskolan (Gy 11). Jag har även tittat på hur elever med svenska som andraspråk läser skönlitteratur.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Den första delstudien från 2007 visar att det finns ett behov av ämnet på gymnasiet, men det behöver få en tydligare prägel i förhållande till svenskämnet. I Gy 11 behandlas ämnena som två jämbördiga ämnen med den efterfrågade tydligare prägel. Men svenska som andraspråk kan fortfarande betraktas som ett stödämne och innehåller färre kognitiva utmaningar. Det som är mest alarmerande är att utrymmet för läsning av skönlitteratur är begränsat i jämförelse med svenskämnet.

– I avhandlingens två sista studier har jag har analyserat andraspråkselevers läsning och tolkning av två olika romaner. Analysen visar att eleverna är kompetenta läsare, de kan gå in och ut ur texter och diskutera och skapa mening i det som de läser. Man kan ifrågasätta varför arbetet med skönlitteratur ges så lite utrymme i ämnesplanen i svenska som andraspråk. Jag förespråkar att alla elever ska ha en inkluderande och interkulturell litteraturundervisning som skapar möten mellan litteratur och elever. Det finns anledning att se över uppdelningen av svenskämnet och diskutera om man i stället ska ha ett gemensamt svenskämne.

Vad överraskade dig?

– Att eleverna som följde kursplanen i svenska som andraspråk kände sig tryggare i den lilla gruppen med andra andraspråkselever, där kände de att de kunde göra sina röster hörda. Det är viktigt att diskutera varför det är så. Likaså varför läsning av skönlitteratur får så lite utrymme i Gy 11:s ämnesplan för svenska som andraspråk.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare kan ta del av hur andraspråkselever diskuterar romaner och att de behärskar olika läsarter. Sedan handlar det om att personer på en högre nivå kan börja fundera på om vi ska ha ett inkluderande svenskämne på gymnasiet.

Åsa Lasson

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev