Hoppa till sidinnehåll
Sex- och samlevnad

Flera frågor osynliga i läromedel för sexualundervisning

Publicerad:14 mars
Uppdaterad:19 mars
Susanne Rydell
Skribent:Susanne Rydell

Flera ämnen saknas i avsnitten om sexualundervisning i biologiböcker för högstadiet, visar Hannele Junkalas avhandling. Bland annat saknas information om intersexualitet, alltså kroppsliga variationer kopplade till gener, hormoner eller könsorgan, och om asexualitet.

Hannele Junkala. Foto: Mikael Lundgren
Hannele Junkala

Bor i Falun
Född år 1963

Disputerade 2024-01-26
vid Umeå universitet

Avhandling

Balansakter – kroppar, sexualiteter och det oväntade. Kritiska och didaktiska perspektiv på sexualundervisning inom biologiämnet

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har jobbat som lärare i många år, mest på högstadiet som lärare i kemi, matematik och biologi där sexualundervisning ingick. Även som lärarutbildare under de senaste åren har jag arbetat mycket med sexualundervisning. En avgörande faktor var också att jag ville skriva min avhandling inom genusvetenskap.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om innehåll i läromedel och vad som händer i klassrummet, hur lärare hanterar sexualundervisning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Intersexualitet, som är ett övergripande begrepp för könsvariationer beroende på kromosomer, hormoner och de inre och yttre könsorganens anatomi, är osynligt i läroböckerna. Det behöver komma fram i undervisningen att intersexualitet är ett biologiskt faktum. En annan osynlig fråga handlar om biologisk drift. Asexuella personer som inte har behov av sexuella relationer utan söker andra saker i relationer syns inte i läroböckerna. Generellt behöver identitetspositioner bli mindre statiska i böckerna, det finns inte bara ett sätt att vara. Det gäller till exempel innehållet om transpersoner i läroböckerna. Flersamma relationer med fler än två vuxna är ett annat exempel. Numera uppmärksammas flersamma relationer i dagspress, men om det ryms i läroböckerna handlar det om kulturer långt bort.

– Ett annat resultat handlar om klassrumsundervisningen. Lärare kan väcka engagemang genom att ta in mer av elevernas ibland oväntade kommentarer. Om man lyssnar in kommentarerna kan det öppna för diskussioner. Lärare som är trygga och har gedigen kompetens kan visa att de inte känner till allt och ställa frågor till eleverna, och få en diskussion som ger ny kunskap. Det gäller även i andra ämnen än sexualundervisning.

Lärare som är trygga och har gedigen kompetens kan visa att de inte känner till allt och ställa frågor till eleverna, och få en diskussion som ger ny kunskap.

Hannele Junkala

Vad överraskade dig?

– Jag blev överraskad över att undervisningen var så olika hos de lärare jag följde under avhandlingsarbetet. En annan sak var att det finns så stor potential till interaktion i klassrummet om man tar vara på oväntade frågor.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att lärare, blivande lärare och lärarutbildare kan ha nytta av forskningen. Jag hoppas att det kan vara till nytta i vidare forskning i frågor om kontroversiella ämnen i undervisningen. Det behövs mer om elevernas perspektiv.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev