Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Flickor med depression har ofta adhd

Publicerad:2014-08-29
Uppdaterad:2014-09-04
John Miller
Skribent:John Miller
Karin Sonnby

Född 1970
i Malmö

Disputerade 2014-04-11
vid Uppsala universitet

Avhandling

Co-occurring symptoms of attention deficit hyperactivity disorder and depression. Sex, aetiology, help-seeking and assessment

 Hälften av alla flickor som söker hjälp på Bup med symtom på depression har också symtom på adhd. Många har dessutom utsatts för sexuella övergrepp. ”En generell screening av adhd och depression inom skolhälsovården skulle öka chans till hjälp för dessa ungdomar”, konstaterar Karin Sonnby i sin avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag arbetar som underläkare på Bup i Västmanland och läste i en rapport att av alla nybeviljade vårdbidrag till barn med adhd gick 85 procent till pojkar. Rapporten visade också att flickor med adhd ofta drabbades av depression. Flickor med depression är en stor patientgrupp på Bup som jag ville veta mer om.

Vad handlar avhandlingen om?

– Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om samtidiga symtom på adhd och depression hos ungdomar samt att belysa eventuella könsskillnader. Studierna grundar sig dels på enkätundersökningar bland hela årskullar av ungdomar i Västmanland och dels på en grupp tonåriga patienter på Bup som blev diagnostiserade med hjälp av en diagnos-manual som ger tillförlitligare diagnoser än kliniska samtal.

– I enkätstudierna bland skolungdomar har jag undersökt hur många som har samtidiga symtom på adhd och depression samt kopplingen till sexuella övergrepp. Jag har även tittat på vilken betydelse barnens kontakt med föräldrarna har för benägenheten att söka vård på Bup. Jag har också studerat hur en särskild genvariant påverkar risken hos dem med symtom på adhd att också ha symtom på depression hos pojkar respektive flickor.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att det är vanligt med samtidiga symtom på adhd och depression hos ungdomar, särskilt bland flickor. 50 procent av de tillfrågade med samtidiga symptom på adhd och depression uppgav att de hade erfarenhet av sexuella övergrepp. Hälften av alla flickor som söker hjälp på Bup som har symtom på depression har också symptom på adhd.

– Både adhd och depression förekommer ofta samtidigt med andra psykiatriska tillstånd. Bland de barnpsykiatriska patienterna hade fyra procent av pojkarna med adhd fyra eller fler diagnoser. Motsvarande siffra bland flickor var 39 procent. Flickor med adhd har med andra ord ofta väldigt svåra problem. Trygg föräldrakontakt ökade inte benägenheten för att söka hjälp på Bup.

– Avhandlingen visar också att det finns biologiska könsskillnader kopplade till samtidiga symtom på adhd och depression och att flickor drabbas i högre utsträckning. Slutsatsen är att biologiska skillnader som till exempel genen jag studerat, tillsammans med skillnader förknippade med genus i det sociokulturella sammanhanget sannolikt bidrar till att flickor med adhd fångas upp i lägre omfattning och därmed får mindre hjälp jämfört med pojkar. Ur ett folkhälsoperspektiv skulle en generell screening av adhd och depression inom skolhälsovården öka möjlighet till tidig upptäckt och göra chansen till vård mer lika för pojkar och flickor.

Vad överraskade dig?

– Att så stor andel av de med samtidiga symptom på adhd och depression också hade erfarenhet av sexuella övergrepp i någon form och att flickorna med adhd-diagnos på Bup så ofta hade en omfattande psykiatrisk samsjuklighet jämfört med pojkarna.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som kommer i kontakt med unga, från skolan till vården och samhället i stort.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev