Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Fokus på likheter i förskolans jämställdhetsarbete

Publicerad:2010-12-02
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Hierarkier och variationer bland flickor och pojkar uppmärksammas inte i någon större utsträckningi förskolans jämställdhetsarbete, som till stor del handlar om att behandla flickor och pojkar lika.Det visar Charlotta Edströms avhandling Samma, lika, alla är unika: En analys av jämställdhet iförskolepolitik och praktik .

Charlotta Edström

Född 1974 i Skellefteå

Disputerade 2010-11-05

vid Umeå universitet

läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan:

Avhandling

Samma, lika, alla är unika: En analys av jämställdhet i förskolepolitik och praktik

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat som förskollärare och har en examen i statsvetenskap, så jag är intresserad avförskola och politik.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om jämställdhet i statlig och kommunal förskolepolitik och praktik. Jag har även gjort enjämförelse mellan Sverige och Skottland.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att synen på pedagogerna varierar i den statliga politiken. De ses dels som en del av lösningen påjämställdhetsproblematiken genom att de ska bidra till mer jämställda barn, dels som en del avproblemen eftersom det anses vara för få män i förskolan. Från kommunernas håll poängteras det attpedagogerna behöver mer kunskap och kompetens på jämställdhetsområdet.
– Pedagogerna som jag har intervjuat finns på tre förskolor som arbetar aktivt med jämställdhet. De berättar att de behandlade barnen mer stereotypt utifrån kön tidigare men att de nu arbetar medvetet med attbehandla barnen lika. Jag ska tillägga att det finns variationer både i politiken och praktiken närdet gäller hur lika varandra flickor och pojkar ska bli och huruvida de ska ses som grupper ellerindivider. Resultaten visar också att frågor om makt endast berörs i liten utsträckning.

Vad överraskade dig?

– Att de fanns så tydliga skillnader mellan de svenska och de skotska läroplansdokumenten. I desvenska är det en större betoning på att flickor och pojkar ska bli mer lika. I det skotska finns detmer variationer. Något annat som överraskade mig var att pedagoger på förskolor där det fördesnyanserade resonemang om pojkar och flickor ändå delade in barnen i pojk- och flickgrupper.

Vem har nytta av dina resultat?

– De som arbetar i förskolan och de som är intresserade av genusfrågor. Jag hoppas även att minavhandling kommer till nytta i lärarutbildningen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev