Fordonspojkar – duktiga läsare men behöver uppmuntran

Stig-Börje Asplund

Född 1973
i Torsby

Disputerade
2010-03-26

vid Karlstads universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Läsning som identitetsskapande handling: Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är svensklärare på gymnasiet och har undervisat mycket på fordonsprogrammet där det är mest pojkar. Ofta finns visst motstånd hos de här pojkarna mot svenskämnet men det glimtar till ibland av ett genuint intresse och det tyckte jag var väldigt intressant.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om fordonspojkars litteratursamtal. Jag har följt en klass genom gymnasiet och videofilmat deras gruppsamtal om olika romaner. Jag har tittat på vad som händer när läraren lämnar dem och vilka olika läsningar som kommer till uttryck.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det kommer fram en ganska mångfacetterad bild av pojkarna. Delvis bekräftas den gängse bilden: det blir det en grabbig jargong som skapar gemenskap i gruppen. Man ska inte ta samtalen på för stort allvar och inte engagera sig så mycket i skolan. Men de här mönstren bryts också ibland. Ofta är pojkarna kompetenta läsare och skapar en gemenskap som bygger på att man har läst texterna. De har många gånger en annan, mer textnära, läsning än läraren. Studien visar att lärarna har en viktig uppgift i att utmana pojkarna, för att lyfta fram andra läsningar. Det är viktigt att hjälpa de pojkar som gör alternativa läsningar och visa upp karaktärer som står för alternativa värden.

Vad överraskade dig?

– Att det är så mycket som händer i de här grupperna. Tittar man noga på vad pojkarna säger och gör kan det ge uttryck för något annat än det man tror först. Det som kan se ut som avståndstagande från vissa romaner och karaktärer kanske egentligen är ett visat intresse. Jag slogs också av att de är så duktiga och tar sina studier på allvar.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tror att många lärare kan ha nytta av att omvärdera sin bild av de här pojkgrupperna.

Sidan publicerades 2010-03-09 00:00 av John Miller
Sidan uppdaterades 2012-04-12 09:56 av John Miller


Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare väljer bort läromedel

Forskning om läromedel beaktas inte alltid. Studier visar att läromedel väljs bort av erfarna lärare, samt att lärspel och eget material blir vanligare. Caroline Graeske, forskare i svenska med didaktisk inriktning, presenterar några viktiga forskningsresultat i ämnet.

Göran Nygren: Elever med toppbetyg får massor av hjälp från föräldrarna

Höga betyg i skolan kräver omfattande hjälp hemifrån, ibland så mycket att det blir fusk. Den slutsatsen drar etnologen Göran Nygren i sin nya doktorsavhandling. Elever som inte får hjälp hemma är i princip chanslösa i betygsjakten, säger han. (webb-radio)

Vikten av språkutveckling i förskolan

Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.

Motion och bättre stöd minskar adhd-symtom

Motion och fysisk aktivitet förbättrar både adhd-symtom, funktionsnivå, barnens exekutiva funktion och psykiskt mående, visar studier från Lunds universitet. Bättre stöd i skolan och hemma skulle också förbättra barnens livskvalitet.

Education after Auschwitz

Educational outcomes of teaching to prevent antisemitism. (pdf)