Företagssamarbete drar fokus från lärande

Mattias Wiggberg

Född 1976
i Stockholm

Disputerade
2010-04-16

vid Uppsala universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Computer Science Project Courses: Contrasting Students Experiences with Teachers Expectations

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag undervisade på projektkurser och förstod att vi kunde göra mer av den termin som spenderas på dem. Jag blev intresserad av att lära mig mer om vilka mekanismer som styr vad och hur mycket studenter lär sig. Projektkurserna liknar också högteknologiska utvecklingsprojekt i industrin, och som ekonom vill jag bidra till ökad kunskapsutveckling även i dem.

Vad handlar avhandlingen om?

– Projektkurser på IT-utbildningar är avancerade tekniska miljöer en uppgift kan till exempel vara att bygga autonoma räddningsrobotar. Det finns ofta flera och motstridiga uppfattningar om hur kurserna ska genomföras för att nå lärandemålen. Avhandlingen behandlar kontrasten mellan förväntningar och utfall. Jag intervjuade studenter för att få fram vilka områden de ser som centrala, och utifrån det fick jag ett filter för att få fram djupare information.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Syftet med projektkurser i slutet av civilingenjörsutbildningar är att förbereda studenter för industrin och näringslivet. Men när man använder metoder från industrin finns det en risk att målet blir prestation istället för lärande. Då måste man lyfta lärandet tydligare och lägga in mekanismer som tar tillbaka fokus till det. I avhandlingen har jag utvecklat en metod för att studera lärandet i utvecklingsprojekt.

Vad överraskade dig?

– Några av resultaten pekar på att kärnan i projekten, kopplingen till industrin, under vissa förutsättningar kan dra ned lärandet ordentligt. Det förvånade mig, men det var också en sporre för att hitta lösningar.

Vem har nytta av dina resultat?

– De som arbetar i eller med högteknologiska utvecklingsprojekt vid universitet eller i industrin. I dag behöver vi ständigt utvecklas och lära oss saker, även när vi arbetar med att producera saker i utvecklingsprojekt. Därför är resultaten intressanta även för andra miljöer än universitet.

Sidan publicerades 2010-04-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 13:52 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

School environment and leadership: Evidence review

Students’ academic learning in schools is primarily determined by what classroom teachers do. However, there is good evidence that the professional environment in the school can also affect students’ learning, in a range of ways. The responsibility for creating and maintaining the most conducive professional environment lies with school leaders.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer