Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Företagssamarbete drar fokus från lärande

Publicerad:2010-04-14
Uppdaterad:2012-03-28
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

I slutet av IT-utbildningar ingår ofta samarbeten med företag för att ge studenterna en skjuts ut i arbetslivet. Här finns en risk att målet förskjuts från att lära sig till att prestera, men det finns sätt att undvika det enligt Mattias Wiggbergs avhandling Computer Science Project Courses: Contrasting Students Experiences with Teachers Expectations .

Mattias Wiggberg

Född 1976
i Stockholm

Disputerade
2010-04-16

vid Uppsala universitet med avhandlingen:

Avhandling

Computer Science Project Courses: Contrasting Students Experiences with Teachers Expectations

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag undervisade på projektkurser och förstod att vi kunde göra mer av den termin som spenderas på dem. Jag blev intresserad av att lära mig mer om vilka mekanismer som styr vad och hur mycket studenter lär sig. Projektkurserna liknar också högteknologiska utvecklingsprojekt i industrin, och som ekonom vill jag bidra till ökad kunskapsutveckling även i dem.

Vad handlar avhandlingen om?

– Projektkurser på IT-utbildningar är avancerade tekniska miljöer en uppgift kan till exempel vara att bygga autonoma räddningsrobotar. Det finns ofta flera och motstridiga uppfattningar om hur kurserna ska genomföras för att nå lärandemålen. Avhandlingen behandlar kontrasten mellan förväntningar och utfall. Jag intervjuade studenter för att få fram vilka områden de ser som centrala, och utifrån det fick jag ett filter för att få fram djupare information.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Syftet med projektkurser i slutet av civilingenjörsutbildningar är att förbereda studenter för industrin och näringslivet. Men när man använder metoder från industrin finns det en risk att målet blir prestation istället för lärande. Då måste man lyfta lärandet tydligare och lägga in mekanismer som tar tillbaka fokus till det. I avhandlingen har jag utvecklat en metod för att studera lärandet i utvecklingsprojekt.

Vad överraskade dig?

– Några av resultaten pekar på att kärnan i projekten, kopplingen till industrin, under vissa förutsättningar kan dra ned lärandet ordentligt. Det förvånade mig, men det var också en sporre för att hitta lösningar.

Vem har nytta av dina resultat?

– De som arbetar i eller med högteknologiska utvecklingsprojekt vid universitet eller i industrin. I dag behöver vi ständigt utvecklas och lära oss saker, även när vi arbetar med att producera saker i utvecklingsprojekt. Därför är resultaten intressanta även för andra miljöer än universitet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev