Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Bedömning"

Visar sida 1 av 5

Ordning och tid påverkar lågstadielärares återkoppling

2021-02-02
Även om lärares intention är att ge en individualiserad och stödjande återkoppling blir ibland resultatet det motsatta. Förklaringen handlar ofta om tidsbrist eller behov av ordning i klassrummet. Det konstaterar Elisabeth Eriksson som undersökt hur återkopplingen i lågstadiets klassrum kommuniceras och gestaltar sig.
125