Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande"

Visar sida 1 av 2

Välj typ av innehåll inom kategori "Entreprenörskap/Entreprenöriellt lärande":

Visa alla Intervjuer

Lärare okritiska till entreprenöriellt lärande

2018-09-24
Det entreprenöriella lärandet påverkar också lärarrollen, men få lärare reflekterar över konsekvenserna. Carina Holmberg hoppas att hennes avhandling kan bidra till en mer nyanserad bild av entreprenörskapets intåg i skolan.
Helena Sagar

"Jag såg eldsjälar slockna för att de inte hade kollegiets stöd"

2014-03-26
Elevernas dalande intresse för naturvetenskap och teknik kan motverkas genom entreprenöriellt lärande. Men då krävs det stöd för att lärarna ska kunna fortsätta att utvecklas, menar Helena Sagar som forskat i ämnet.

För lite träning i kritiskt tänkande

2013-10-09
Relationen mellan värdeöverföringen och elevens träning i kritiskt tänkande kan orsaka spänningar i skolan. Det konstaterar forskaren Anna-Karin Wyndhamn i sin avhandling. "Arbetet med värdegrunden utgör sällan en diskussion om värdefrågor, oftast ligger fokus på elevernas uppförande", säger hon.
Nina Kilbrink

Fördjupad kunskap viktigt i yrkesutbildningar

2013-04-29
Att elever i de tekniska yrkesutbildningarna får kunskap från många olika områden är nödvändigt i dagens föränderliga samhälle, menar forskaren Nina Kilbrink. "Även kunskaper från ett fritidsintresse, exempelvis crossmotorcyklar, skulle kunna utnyttjas i undervisningen i syfte att förankra och fördjupa ny kunskap", säger hon.
Susan Sayehli

Förkunskaper i språk spelar mindre roll vid språkinlärning

2013-04-18
Inlärning av ett främmande språk påverkas inte av vilket modersmål eller vilket andraspråk vi kan sedan tidigare. "Det går helt enkelt inte att hoppa över några steg i utvecklingen bara för att det nya språket liknar modersmålet eller andraspråket", säger forskaren Susan Sayehli.
Carina Hjelmér

Stora skillnader i elevinflytande på gymnasiet

2013-02-18
Det skiljer sig kraftigt mellan hur mycket inflytande eleverna på olika gymnasieprogram har över undervisningen. Och skillnaderna går att relatera till både klass och kön, menar forskaren Carina Hjelmér.
Marie Koch

"Jag stickar, därför finns jag"

2013-02-15
"Hantverksaktivism" korsar gränserna mellan traditionella ämnen och utbildningssystemet, menar Marie Koch, som forskat om textil gatukonst i det offentliga rummet. "Avhandlingen diskuterar en modell för nya perspektiv på lärande utanför formella rum för lärande", säger hon.
Per-Åke Rosvall

Bristande elevinflytande i gymnasieskolan

2012-12-11
Per-Åke Rosvall har i sin avhandling undersökt elevers inflytande över undervisningens innehåll och former och hur innehåll och former förbereder för möjligt inflytande. "Det är viktigt att rektorer förbereder så att lärare ges förutsättningar för att ge elever inflytande", säger han.