Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Integration"

Visar sida 2 av 5

Heidi Carlerby

Högre risk för ohälsa bland barn med utlandsfödda föräldrar

2012-12-03
Flickor som har båda föräldrarna födda i ett annat land än Sverige har oftare huvudvärk, magont, nedstämdhet och sömnproblem, visar ny forskning. Skolan har en viktig roll för att förebygga ohälsa, menar Heidi Carlerby.
Anna Jober

Därför lyckas inte alla elever i NO

2012-11-22
Barn från svaga socioekonomiska förhållanden presterar sämre i NO-ämnen. Att lyckas i NO handlar framför allt om att eleven kan koda av och förstå vad som ska sägas och hur, menar Anna Jobér, som skrivit en avhandling om klasstillhörighet i NO-undervisningen på högstadiet.
Natasha Ringblom

Att utveckla rysk-svensk tvåspråkighet

2012-11-19
Barns språkliga system utvecklas inte oberoende av varandra utan i konstant interaktion. Det visar Natasha Ringbloms forskning om hur man lär sig två modersmål på samma gång, från födseln.
Adriana Velasquez

"Lärarna låter sig inte vara fria självständiga pedagoger"

2012-11-09
Istället för att peka ut problem hos elever med diagnosen adhd skulle lärarna på ett yrkesmässigt och självständigt sätt kunna börja formulera nya pedagogiska sätt att tillvarata resurser. Det säger forskaren Adriana Velasquez, som studerat interaktionen i en särskild undervisningsgrupp under ett år.
Ulla Andrén

Självkännedom ökar lärares professionella förhållningssätt

2012-11-05
Läraryrket är ett yrke med många dilemman, höga krav och avvägningar. Men många har inte förstått vad det innebär att vara människa i ett yrke som är så utsatt. Det menar Ulla Andrén som forskat om personlig utveckling i relation till professionella förhållningssätt i yrket.

Viktigt för identiteten att skriva på dialekt

2012-01-18
Ungdomar som skriver på dialekt upplever det som befriande eftersom det inte finns några regler. Det är också viktigt för identiteten. Det visar Anna Greggas Bäckströms avhandling Ja bare skrivar som e låter: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

Minst lärarstöd till mest behövande

2011-11-16
Elever med svaga kunskaper i svenska får betydligt mindre lärarledd undervisning än elever med svensk bakgrund. - Elever med svaga språkkunskaper har störst behov av att läraren tar ansvar för undervisningen men de har mest eget arbete, säger Åse Hansson som skrivit doktorsavhandling Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet .
1235