Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Intervju"

Visar sida 147 av 151

Forskning och utveckling kategorier

Pedagogerna behöver ett yrkesetiskt språk

2006-10-02
Skolans pedagoger har i uppdrag att möta och behandla alla elever på ett likvärdigt sätt, men hur ser lärarna själva på detta uppdrag?Gunbritt Tornbergs avhandling visar att pedagogerna skapar en tydlig gemensam yrkesetik - men det saknas ett språk.
Forskning och utveckling kategorier

Entreprenörskap i skolan utformas lokalt

2006-09-22
Frågan om företagsamhet i skolan blir ständigt mer aktuell, säger forskaren Ron Mahieu. Hans studie visar att decentraliseringen har lett till att arbetet med företagsamhet sker på lokal nivå, i direkt samspel med aktörer på supranationell nivå (t ex EU).
Forskning och utveckling kategorier

Lokala betygskriterier underminerar rättvisa betyg

2006-09-13
1992 beslutades att Sveriges åttondeklassare skulle få betyg, och att kriterierna för denna bedömning skulle utformas av skolorna lokalt. Jörgen Tholin menar att resultatet är föga överraskande: grunden för skolornas betygsättning skiftar oerhört mycket.
Forskning och utveckling kategorier

Elever trivs bättre i skolan nu än för 35 år sen

2006-09-11
Svenska skolelever har en mer positiv inställning till vad det är att gå i skolan och vara elev idag än vad de hade för 35 år sedan. Men det är elevernas inställning till de relationer de har i skolan som har förbättrats - inte intresset för att lära sig.
Forskning och utveckling kategorier

Funktionsbegreppet kräver sitt sammanhang

2006-09-06
Örjan Hansson har i sitt avhandlingsarbete studerat lärarstudenternas syn på funktionsbegreppet. Studien visar att lärarstudenternas kunskapsstruktur tenderar att vara segmenterad - och det lär få konsekvenser när de i sin tur ska undervisa, säger han.
Forskning och utveckling kategorier

Som att titta på sport utan kommentator

2006-09-05
Så blir matematikundervisningen när den saknar begreppsliga ramverk, säger Andreas Ryve. Han har följt både lärar- och ingenjörsstudenter under deras matematikstudier, och menar att ramverken behövs för att kunna fokusera det viktiga i undervisningen.
Forskning och utveckling kategorier

Elevernas världsbild framträder i filmskapandet

2006-08-30
När Fredrik Lindstrand arbetade som socialsekreterare märkte han att ungdomarna i hans grupper saknade uttrycksmedel för att presentera sin egen värld, på sitt eget sätt. I sin avhandling visar han hur elevernas världsbild framträder i filmskapandet.
Forskning och utveckling kategorier

Den manliga förebilden är fortfarande stereotyp

2006-08-29
Helena Johansson har undersökt föreställningen om brist på manliga förebilder - en populär förklaringsmodell för social problematik hos tonårspojkar med ensamstående mödrar. Men vad är det egentligen för behov som den manliga förebilden förväntas fylla?
1146147148151