Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Intervju"

Visar sida 148 av 150

Forskning och utveckling kategorier

Det går att minska studenters drickande

2006-06-14
30 procent av alla studenter på universitet och högskolor dricker så mycket alkohol att det är skadligt för dem under någon period under sina studieår. Men det finns metoder för att både identifiera dem, och få dem att dricka mindre, säger Kent Johnsson.
Forskning och utveckling kategorier

Kampen om den företagsamma eleven

2006-06-13
Eva Leffler har studerat företagsamhet i skolan, och förvånas över att näringslivet får möjlighet att komma in och ställa krav på skolans arbetssätt och arbetsformer. Hon säger att det uppstår en kamp mellan skola och näringsliv, som inte delar samma mål.
Forskning och utveckling kategorier

SU:Frisch-intervju

2006-06-08
Tove Frisch har tolkat innehållet i uppsatser om existentiella frågor, skrivna av komvuxstuderande från 41 olika länder och etniska grupper. Hon såg att alla de skrivande på något sätt förhöll sig till de stora livsfrågorna som Gud och döden.
Forskning och utveckling kategorier

SU:Sigrell-intervju

2006-06-08
Hur överförs och fördjupas tyst kunskap som "sitter i händerna"? Håkan Sigrell har tittat närmare på hur nyutbildade kiropraktorer kommunicerar med sina handledare - hur kan man bäst få de nyutexaminerade att hitta den nödvändiga "fingertoppskänslan"?
Forskning och utveckling kategorier

GU:Båth-intervju

2006-06-07
Det brukar Sten Båth svara sina elever när de frågar honom vad skolans uppdrag egentligen är. Frågan blev slut så viktigt för honom att den resulterade i en avhandling. Det här är skolans absolut viktigaste fråga, säger Sten - trots det saknas en debatt.
Forskning och utveckling kategorier

Skulle 6 % av Sverige ha dyskalkyli? Knappast.

2006-06-02
Det säger Gunnar Sjöberg, som har forskat kring dyskalkylibegreppet. Han menar att det finns bättre förklaringar på varför vissa elever har problem i matematik - hans tidsstudie visar bland annat att var femte mattetimme försvinner utan att ersättas.
Forskning och utveckling kategorier

Datorn - ett verktyg i kampen mot rasism

2006-06-02
Att arbeta med frågor som rör främlingsfientlighet och etnicitet är en oerhört viktigt uppgift för skolan, säger Camilla Hällgren. Samtidigt är den svår. Därför skapade hon ett forum på webben där lärare och elever fick möjlighet att diskutera rasism.
Forskning och utveckling kategorier

Från begåvningsreserv till livslångt lärande

2006-05-30
Tanken om ett livslångt lärande är unik för vår samtid - historiskt sett har tanken om utbildningsbarhet inte alltid sett likadan ut. Det säger Andreas Fejes, som har studerat hur den vuxne studeranden skapas och struktureras i offentliga utredningar.
Forskning och utveckling kategorier

Man kan inte helt okritiskt ta bort timplanen

2006-05-24
Det säger Mikaela Nyroos, som har följt tre skolors förändringsarbete under timplaneförsöket. Skolornas reformarbete väckte vissa frågor: hur kontrollerar man till exempel att varje elev får sina 6 655 undervisningstimmar i grundskolan?
Forskning och utveckling kategorier

Utrikespolitiken lyser igenom i läroböckerna

2006-05-22
Det säger Janne Holmén, som nyligen disputerade med avhandlingen "Den politiska läroboken". Finska, norska och svenska läroböckers skildring av USA och Sovjet under kalla kriget skiljer sig åt beroende på den utrikespolitik som landet för.