Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Intervju"

Visar sida 149 av 151

Forskning och utveckling kategorier

Idrottsläraren i Sverige och Grekland

2006-06-26
Konstantin Kougioumtzis har studerat lärarkulturer och professionskoder för idrottslärare i Sverige och Grekland. Han upplever stora skillnader mellan Grekland och Sverige - bland annat vad gäller idrottsämnets status i jämförelse med övriga skolämnen.
Forskning och utveckling kategorier

Musikalproduktionen - en arkitektur för lärande

2006-06-21
Els-Mari Törnquist säger att lärande handlar mycket om att skapa relationer, inte bara till varandra utan även till det objekt som står i fokus i lärandeprocessen. Ett sådant objekt är musikalproduktionen, som då kan bli till en arkitektur för lärande.
Forskning och utveckling kategorier

Läroämnenas legitimitet avgör elevinflytandet

2006-06-20
Arbetet med elevinflytande är inte helt lätt, säger Ragnhild Swahn: lärare använder läroplanen som riktlinje för vilket inflytande som är möjligt, medan elever helst engagerar sig i frågor som intresserar dem. Utmaningen blir att få önskemålen att mötas.
Forskning och utveckling kategorier

Idrott och hälsa än så länge mest idrott

2006-06-19
Hälsa betraktas fortfarande som en fysiologisk fråga om att ha bra kondition och förebygga övervikt, fast det står i styrdokumenten att hälsa ska handla om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, säger Mikael Quennerstedt.
Forskning och utveckling kategorier

Det går att minska studenters drickande

2006-06-14
30 procent av alla studenter på universitet och högskolor dricker så mycket alkohol att det är skadligt för dem under någon period under sina studieår. Men det finns metoder för att både identifiera dem, och få dem att dricka mindre, säger Kent Johnsson.
Forskning och utveckling kategorier

Kampen om den företagsamma eleven

2006-06-13
Eva Leffler har studerat företagsamhet i skolan, och förvånas över att näringslivet får möjlighet att komma in och ställa krav på skolans arbetssätt och arbetsformer. Hon säger att det uppstår en kamp mellan skola och näringsliv, som inte delar samma mål.
Forskning och utveckling kategorier

SU:Frisch-intervju

2006-06-08
Tove Frisch har tolkat innehållet i uppsatser om existentiella frågor, skrivna av komvuxstuderande från 41 olika länder och etniska grupper. Hon såg att alla de skrivande på något sätt förhöll sig till de stora livsfrågorna som Gud och döden.
Forskning och utveckling kategorier

SU:Sigrell-intervju

2006-06-08
Hur överförs och fördjupas tyst kunskap som "sitter i händerna"? Håkan Sigrell har tittat närmare på hur nyutbildade kiropraktorer kommunicerar med sina handledare - hur kan man bäst få de nyutexaminerade att hitta den nödvändiga "fingertoppskänslan"?
Forskning och utveckling kategorier

GU:Båth-intervju

2006-06-07
Det brukar Sten Båth svara sina elever när de frågar honom vad skolans uppdrag egentligen är. Frågan blev slut så viktigt för honom att den resulterade i en avhandling. Det här är skolans absolut viktigaste fråga, säger Sten - trots det saknas en debatt.
Forskning och utveckling kategorier

Skulle 6 % av Sverige ha dyskalkyli? Knappast.

2006-06-02
Det säger Gunnar Sjöberg, som har forskat kring dyskalkylibegreppet. Han menar att det finns bättre förklaringar på varför vissa elever har problem i matematik - hans tidsstudie visar bland annat att var femte mattetimme försvinner utan att ersättas.
Forskning och utveckling kategorier

Datorn - ett verktyg i kampen mot rasism

2006-06-02
Att arbeta med frågor som rör främlingsfientlighet och etnicitet är en oerhört viktigt uppgift för skolan, säger Camilla Hällgren. Samtidigt är den svår. Därför skapade hon ett forum på webben där lärare och elever fick möjlighet att diskutera rasism.