Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Intervju"

Visar sida 150 av 151

Forskning och utveckling kategorier

Från begåvningsreserv till livslångt lärande

2006-05-30
Tanken om ett livslångt lärande är unik för vår samtid - historiskt sett har tanken om utbildningsbarhet inte alltid sett likadan ut. Det säger Andreas Fejes, som har studerat hur den vuxne studeranden skapas och struktureras i offentliga utredningar.
Forskning och utveckling kategorier

Man kan inte helt okritiskt ta bort timplanen

2006-05-24
Det säger Mikaela Nyroos, som har följt tre skolors förändringsarbete under timplaneförsöket. Skolornas reformarbete väckte vissa frågor: hur kontrollerar man till exempel att varje elev får sina 6 655 undervisningstimmar i grundskolan?
Forskning och utveckling kategorier

Utrikespolitiken lyser igenom i läroböckerna

2006-05-22
Det säger Janne Holmén, som nyligen disputerade med avhandlingen "Den politiska läroboken". Finska, norska och svenska läroböckers skildring av USA och Sovjet under kalla kriget skiljer sig åt beroende på den utrikespolitik som landet för.
Forskning och utveckling kategorier

Olydnad är bra när elever lär sig matematik

2006-05-15
Det säger Lil Engström, som har disputerat med avhandlingen "Möjligheter till lärande i matematik". Elever som tillåts gå utanför gränserna i sitt lärande börjar arbeta mer utforskande. Den typen av lärande kan stimuleras genom dynamiska datorprogram.
Forskning och utveckling kategorier

Kunskapen finns i rörelsen

2006-04-26
När äventyrssportare ägnar sig åt olika friluftsaktiviteter uppstår en unik koncentration: de talar om "flow". Skolan kan stimulera en liknande typ av lärande, säger Johan Arnegård, men då krävs att eleverna får vara med och styra över sitt eget lärande.
Forskning och utveckling kategorier

Tystnaden ger kommunalpolitikerna ökat spelrum

2006-04-24
Skolporten har intervjuat Ann Quennerstedt, som säger att tystnaden på den rikspolitiska nivån ger kommunalpolitikerna möjlighet att prägla skolan både politiskt och ideologiskt. En del väljer att utnyttja det ökade spelrummet - andra inte.
Forskning och utveckling kategorier

Jamen DU tuggar ju tuggummi!

2006-04-21
Skolporten har intervjuat Robert Thornberg, som har studerat grundskolans värdepedagogik. Resultaten visar att regler barnen inte har förstått eller fått lov att diskutera utsätts för kritik: det uppstår sprickor i regelsystemets legitimitet.
Forskning och utveckling kategorier

När talet blir en handling för livet

2006-04-18
Skolporten har intervjuat Lena Carlsson, som har studerat hur professionella betraktar sina elever som medborgare. Vilken roll tror de att eleverna kommer att spela i samhällslivet? Din inställning påverkar din omgivning, säger Lena Carlsson.
Forskning och utveckling kategorier

Vikten av att se varandra i handling

2006-04-11
Skolporten har intervjuat Göran Fransson, som har undersökt hur nyblivna lärare och officerare upplever den första tiden i sin yrkesroll. Resultaten visar att yrkesintroduktionen var lättare för officerarna, eftersom de kunde se varandra i handling.
1149150151