Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Kulturskolan"

Varierande tolkning av social rättvisa

2019-03-11
Många lärare har svårt att skapa mening om vad social rättvisa inom ramen för musikundervisningen innebär i praktiken. Det visar Anna-Karin Kuuse i sin forskning om hur social rättvisa tolkas i styrdokument, i lärares förståelse och deras undervisningspraktik.

Anniqa Lagergren

Olika musikskapande i kultur- och grundskolan

2012-10-04
Anniqa Lagergren har undersökt vad som händer när barn komponerar musik tillsammans i grupp. Aktiviteter kring komposition är iscensatta och analyserade i en kulturskola och en grundskola. Fokus i studien är det lärande som skapas i dessa aktiviteter samt de skilda villkor som de båda skolformerna utgör.

Musikalisk kunskapsutveckling under lupp

2012-05-24
- Pedagoger tillägnar sig musikpedagogisk definitionsmakt genom att utveckla egna musikpedagogiska teorier. Detta sker genom problemlösning i egna praktiker, vilket förutsätter ett såväl kritiskt som kreativt tänkande, säger forskaren Mats Uddholm, som studerat pedagogers musikpedagogiska begreppsapparat.

Musikstudier som social kompensation

2010-10-22
Musikundervisning på fritiden kan vara invandrade föräldrars sätt att rusta barnen för enframtid i Sverige och kompensera brister i skolan. Den visar Ylva Hofvander Trulsson i sinavhandling Musikaliskt lärande som social konstruktion. Musikens och ursprungets betydelse förföräldrar med utländsk bakgrund .

Identiteten formas av musik

2009-02-20
Kreativitet, äkthet och rena känslor. Ungdomars förhållande till musik handlar om friheten att få uttrycka och pröva olika identiteter. För unga är musiken ett sätt att reflektera över sin omgivning och kan på så vis beskrivas som vår tids filosofi, säger Manfred Sheid som skrivit en avhandling i ämnet.

Behov av reformer inom den kommunala musikskolan

2008-11-12
Hur blev du intresserad av ämnet? - Inom den musikpedagogiska traditionen verkar mycket vara för givet taget. Som exempelvis att ju större musikalisk talang man har desto mer får man ut av att spela. Själv är jag är kritiskt till detta odemokratiska synsätt men har aldrig funnit något forum att diskutera och ställa frågor om…