Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Läxor"

Enkel teknik passar bäst vid utomhuslektioner

2014-02-05
Utomhusundervisning med mobil teknik skapar motivation hos eleverna, och även skoltrötta elever blir mer engagerade. Det tyder på att det är något skolan borde utveckla, menar forskaren Johan Eliasson.
Katarina Heimann Mühlenbock

Nytt mätverktyg kan hjälpa elever med lässvårigheter

2013-06-10
Ett nytt språkverktyg som analyserar texters läsbarhet är mer precist än Lix, visar en ny avhandling. Verktyget mäter texten och avgör hur komplex, läsbar och begriplig den är, vilket kan vara till hjälp för exempelvis elever med lässvårigheter.
Eva Melin

Social delaktighet inte självklart i förskolan

2013-05-27
Personal i förskolan kategoriserar barn i olika grupper vilket innebär att de, omedvetet, segregerar barnen från varandra. Det visar Eva Melins avhandling om social delaktighet i förskolan.
Marie Koch

"Jag stickar, därför finns jag"

2013-02-15
"Hantverksaktivism" korsar gränserna mellan traditionella ämnen och utbildningssystemet, menar Marie Koch, som forskat om textil gatukonst i det offentliga rummet. "Avhandlingen diskuterar en modell för nya perspektiv på lärande utanför formella rum för lärande", säger hon.

Lärare och föräldrar disciplinerar varandra

2009-02-19
Hur blev du intresserad av ämnet? Ända sedan min grundutbildning i historia har jag varit intresserad av familjepolitik och genusfrågor. När jag kom in på Tema Barn var jag lite trött på genus och började istället intressera mig mer för maktrelationerna mellan föräldrar och barn. Ganska snart insåg jag att det familjer bråkar mest om…