Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Mentor"

Visar sida 1 av 3

Patrik Lilja

Framgångsrikt lärande med förhandling

2013-04-10
Genom en modell där elever ställer kritiska frågor, utför undersökningar, diskuterar och reflekterar kan de genom sin utbildning bättre förberedas för informations- och kunskapssamhället, visar Patrik Liljas forskning. Lärandet blir en process, menar han.
Jenny Svender

Så gör(s) idrottande flickor

2013-03-05
Genom att studera en idrottssatsning riktad mot flickor har Jenny Svender undersökt vilka föreställningar som finns om flickors idrottande och varför just dessa dominerar. "Jag vill belysa idrottsrörelsen ur ett genusperspektiv", säger Jenny Svender.
Pia Rosander

Ängslan och oro ger höga betyg

2013-02-22
Elever som drivs av ängslan och oro får höga betyg. Det visar en ny avhandling om vilka psykologiska faktorer som kan förklara skillnader i skolprestation. "Eftersom vårt skolsystem ser ut som det gör kan rädslan för att misslyckas bli en motivator", säger forskaren Pia Rosander.
Andreia Balan

Gott resultat med förbättrad matteundervisning

2013-01-24
Genom att förändra matematikundervisningen för en klass gymnasieelever utifrån fem olika strategier fick eleverna både en mer positiv syn på matematik och bättre studieresultat, visar en ny avhandling. – De blev bättre på att tolka ett problem och att använda lämpliga matematiska metoder, säger Andreia Balan.
Klas Andersson

Framgång för samtalande undervisning på yrkesprogram

2013-01-16
Tidigare forskning har visat att en pedagogik som bygger på samtal inte passar för elever på yrkesförberedande program. Men Klas Anderssons avhandling pekar på motsatt resultat. "Resultatet var överraskande", säger Klas Andersson.