Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Teknik"

Skolämnet

Visar sida 1 av 3

Enkel teknik passar bäst vid utomhuslektioner

2014-02-05
Utomhusundervisning med mobil teknik skapar motivation hos eleverna, och även skoltrötta elever blir mer engagerade. Det tyder på att det är något skolan borde utveckla, menar forskaren Johan Eliasson.

Små förändringar gör matematiken lättare

2013-12-05
Anna-Karin Carstensen har utvecklat en modell för lärande av ett sammansatt begrepp som kan användas för analys av lärandeobjekt. Hon konstaterar att när studenterna på ingenjörsutbildningen får varierade exempel som de kan koppla till verkligheten förändras deras aktivitet under lektionerna.

Dags att respektera spelkulturen som en egen kunskapsdomän

2013-09-24
Vad kan man lära sig från digitala spel? Forskaren Ulrika Bennerstedt har i sin avhandling undersökt lärande och kunskapsutveckling. ”Jag har tagit avstamp i den ständigt aktuella diskussionen om huruvida spelande kan ge bra respektive dåliga lärandeeffekter”, säger hon.