Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

Förskolans arbete med hållbar utveckling ifrågasätts

Publicerad:2013-09-11
John Miller
Skribent:John Miller
Eva Ärlemalm-Hagsér
Eva Ärlemalm-Hagsér

Född 1958
i Vänersborg

Disputerade 2013-05-31
vid Göteborgs universitet
Avhandling

Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan

Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan anses viktigt. Men Eva Ärlemalm-Hagsérs forskning visar att förskolans personal måste börja diskutera hållbarhetsfrågorna utifrån ett mer kritiskt perspektiv, och ge barnen större inflytande.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag började arbeta med de här frågeställningarna redan som förskollärare under 90-talet. När jag upptäckte att det inte fanns någon forskning om hur svenska förskolor arbetar med hållbar utveckling tänkte jag att det var ett bra tema att forska på.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur man i den svenska förskolan arbetar med lärande för hållbarhet. Jag har tittat på tre olika nivåer; vad det står om hållbarhet i förskolans läroplan, hur personalen säger att de arbetar och så har jag studerat hur de arbetar med frågorna i praktiken.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det som är framträdande är att lärande för hållbarhet överlag ses som ett viktigt innehåll i förskolans verksamhet. Barn beskrivs delta i olika aktiviteter, i vilka de ofta beskrivs som viktiga aktörer. Men tyvärr framträder barns aktörskap främst i retoriken. Det vill säga att förskolepersonalen pratar om att barnen har inflytande men jag ser få beskrivningar på att de verkligen har det.

– Resultaten visar också att makt- och konfliktperspektiv osynliggörs i förskolan, då få kritiska frågor ställs kring innebörder av begreppet hållbarhet och vad som görs i praktiken. Dessa frågor måste börja diskuteras utifrån ett kritiskt förhållningssätt där barnens röster lyfts in.

Vad överraskade dig?

– Att förskollärare pratar mycket om barns delaktighet och inflytande, men att det sedan inte märks i deras beskrivning av den konkreta verksamheten – det var intressant.

Vem har nytta av dina resultat?

– Forskare, men även förskolepersonal där resultatet kan ligga till grund för en reflektion om lärande för hållbarhet utifrån vad som görs, hur det görs samt barnen roll i detta.

Åsa Lasson

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev