Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Förskolebarns frågor om vatten och miljö aktuella och relevanta

Publicerad:2022-02-17
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Teresa Elkin Postila
Teresa Elkin Postila.
Författare

Teresa Elkin Postila

Bor i Värmdö
Född år 1970

Disputerade 2021-11-12
vid Stockholms universitet

Avhandling

(O)ändligt vatten: En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor

Förskolebarns frågor om vatten och miljö är både högaktuella och samhällsrelevanta, visar Teresa Elkin Postilas avhandling. Hennes forskning visar vad utbildning i miljöfrågor kan handla om i förskolan, och hur den kan genomföras.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– I dagens klimatföränderliga värld är vatten, salt som sött, utsatt, och tillgången till rent vatten är hotat vilket påverkar allt levande. Vatten är ofta fokus för barns utforskande på förskolor, de leker och undersöker vatten på sina förskolegårdar och inne på sina förskolor. Jag har själv som pedagog ofta inkluderat naturvetenskapligt och matematiskt fokus på barns utforskande av vatten. Sedan spelar min akademiska bakgrund som geovetare också roll.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om flera saker som: vad uppkommer eller produceras när förskolebarn, forskare och vattenspecialister möts i gemensamma frågor – i det här fallet vatten? Vad händer när barns, forskares och vattenspecialisters kunskaper och metoder möts i den gemensamma frågan?

– I projektet har fokus legat på barnens frågor och det som är viktigt för dem att fokusera på, utforska och fråga om, snarare än de vuxnas agenda, och min agenda som forskare, för vad som är viktigt, relevant och ”rätt” att undersöka och hur det ska undersökas.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett av de viktigaste resultaten är att små barns frågor om vatten och sin miljö är högaktuella och samhällsrelevanta. Det i sin tur öppnar upp för hur vi kan tänka om utbildning om naturvetenskap, klimat, miljö- och hållbarhet i förskolan, och hur vi kan tänka om barns plats i samhället, som aktiva samhällsmedborgare i samhällsaktuella frågor.

Vad överraskade dig?

– Barnens högaktuella frågor! Även om jag som pedagog mött liknande frågor som jag då kanske upplevde som självklara och ibland förgivettagna, fick frågorna i mötet med min forskarpraktik den uppmärksamhet som de tidigare inte fått när jag var verksam som pedagog. Det var helt fantastiskt att få veckla ut frågornas komplexitet tillsammans med barnen. Genom att följa barnens frågor och återkomma till dem om och om igen, kom vi i kontakt med inte bara naturvetenskapliga aspekter, utan också ekonomiska och samhälleliga. Jag överraskades också av den självklarhet och nyfikenhet som förskoleledning, pedagoger, vårdnadshavare och barn mötte mig och forskningsprojektet med.

Vem har nytta av dina resultat?

– Som jag sa tidigare kan resultaten visa på vad naturvetenskaplig-, klimat-, miljö- och hållbarhetsutbildning kan handla om i förskolan, och hur den kan genomföras. Resultaten visar också på vikten av mötesplatser kring samhälleliga frågor, där olika delar av samhället möts och verkar kring frågor som utgår från samhällsmedborgare.

Åsa Lasson

FörskolaHållbar utvecklingIntervjuMiljö
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. Boka till bästa pris, 4 285 kr ex. moms innan 9 oktober!
Läs mer & boka
Åk 4–9
9–10 nov

Trygga talare i svenska

Kursledare Klara Härgestam ger dig i denna kurs effektiva verktyg och konkreta övningar som stärker elevernas retoriska förmåga och gör dem trygga i sig själva vid muntliga presentationer. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i sex månader.
Mer info
Åk 7–Gy
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev