Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Förskolebarns frågor om vatten och miljö aktuella och relevanta

Publicerad:2022-02-17
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Teresa Elkin Postila
Teresa Elkin Postila.
Teresa Elkin Postila

Bor i Värmdö
Född år 1970

Disputerade 2021-11-12
vid Stockholms universitet

Avhandling

(O)ändligt vatten: En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor

Förskolebarns frågor om vatten och miljö är både högaktuella och samhällsrelevanta, visar Teresa Elkin Postilas avhandling. Hennes forskning visar vad utbildning i miljöfrågor kan handla om i förskolan, och hur den kan genomföras.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– I dagens klimatföränderliga värld är vatten, salt som sött, utsatt, och tillgången till rent vatten är hotat vilket påverkar allt levande. Vatten är ofta fokus för barns utforskande på förskolor, de leker och undersöker vatten på sina förskolegårdar och inne på sina förskolor. Jag har själv som pedagog ofta inkluderat naturvetenskapligt och matematiskt fokus på barns utforskande av vatten. Sedan spelar min akademiska bakgrund som geovetare också roll.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om flera saker som: vad uppkommer eller produceras när förskolebarn, forskare och vattenspecialister möts i gemensamma frågor – i det här fallet vatten? Vad händer när barns, forskares och vattenspecialisters kunskaper och metoder möts i den gemensamma frågan?

– I projektet har fokus legat på barnens frågor och det som är viktigt för dem att fokusera på, utforska och fråga om, snarare än de vuxnas agenda, och min agenda som forskare, för vad som är viktigt, relevant och ”rätt” att undersöka och hur det ska undersökas.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett av de viktigaste resultaten är att små barns frågor om vatten och sin miljö är högaktuella och samhällsrelevanta. Det i sin tur öppnar upp för hur vi kan tänka om utbildning om naturvetenskap, klimat, miljö- och hållbarhet i förskolan, och hur vi kan tänka om barns plats i samhället, som aktiva samhällsmedborgare i samhällsaktuella frågor.

Vad överraskade dig?

– Barnens högaktuella frågor! Även om jag som pedagog mött liknande frågor som jag då kanske upplevde som självklara och ibland förgivettagna, fick frågorna i mötet med min forskarpraktik den uppmärksamhet som de tidigare inte fått när jag var verksam som pedagog. Det var helt fantastiskt att få veckla ut frågornas komplexitet tillsammans med barnen. Genom att följa barnens frågor och återkomma till dem om och om igen, kom vi i kontakt med inte bara naturvetenskapliga aspekter, utan också ekonomiska och samhälleliga. Jag överraskades också av den självklarhet och nyfikenhet som förskoleledning, pedagoger, vårdnadshavare och barn mötte mig och forskningsprojektet med.

Vem har nytta av dina resultat?

– Som jag sa tidigare kan resultaten visa på vad naturvetenskaplig-, klimat-, miljö- och hållbarhetsutbildning kan handla om i förskolan, och hur den kan genomföras. Resultaten visar också på vikten av mötesplatser kring samhälleliga frågor, där olika delar av samhället möts och verkar kring frågor som utgår från samhällsmedborgare.

Åsa Lasson

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev