Hoppa till sidinnehåll
Bild

Förstå bilduttryck en viktig träning

Publicerad:2010-12-28
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Trots att bilder och seende har stor betydelse för vår definition av verkligheten har bildämnet enförhållandevis undanskymd roll i undervisningen. Det menar Olle Jonsson som skrivit avhandlingen”Bilden och texten: En studie av ljusets och seendets pedagogik”.

Olof Gustaf Jonsson

Född 1954
i Västra Ryd
Disputerade
2010-12-20

vid Uppsala universitet

Läs abstract

Avhandling

Bilden och texten: En studie av ljusets och seendets pedagogik

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Frågan om bilders och texters samverkan, eller ibland brist på samverkan, har förföljt migunder så lång tid att jag glömt när det började. Det är nog närmast en livslång undran över hurkommunikation mellan och genom skrifter och bilder fungerar. Från målningar i medeltidakyrkvalv, skolvärldens illustrerade läroböcker, reklamvärldens bildrika material till de politiskavalaffischerna. Kort sagt: hur fungerar det?

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om hur bilder och texter i samverkan har använts i olikaundervisningsmedel och hur den har format olika föreställningar, i första hand under tiden mellan18421962. Den bild- och textsamverkan som då användes aktualiseras nu på nytt genom de nyamedier som förmedlar bilder och texter till oss, exempelvis genom tillgången till i internet och detsamspel mellan bild och text som där utvecklas.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste resultatet är att visa hur bildmediet kan användas i olika former av påverkan ochatt detta förhållande är en del av literacyfrågan. Bilder ingår många gånger i vår föreställningom verkligheten men skolan ger ofta en summarisk träning i bildens olika möjligheter.

Vad överraskade dig?

– Det mycket tydliga sambandet mellan den tidiga (18801910) åskådningsundervisningen,helordsmetoden och bild, läs-skriv metoderna som visar en överraskande likhet med LudwigWittgensteins arbeten.

Vem har nytta av dina resultat?

Förhoppningsvis både de som arbetar med literacyfrågor och de som på olika vis arbetarmed bildämnet, kanske kan mina resultat stärka bildämnets ställning i utbildningen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev