Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

Fragmentiserade fakta i läromedel i juridik

Publicerad:2021-11-03
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Mona-Lisa Henriksson

Född 1962
Bor i Uppsala

Disputerade 2021-10-01
vid Uppsala universitet

Avhandling

Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

Undervisningen i juridik på gymnasiet behöver rymma både juridisk problemlösning och moraliskt meningsskapande för att bli relevant för elever och samhälle. Det menar Mona-Lisa Henriksson som undersökt ämnet juridik på gymnasiet.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare i grunden och har tidigare undervisat i juridik på gymnasiet. Juridik blev en egen inriktning inom ramen för ekonomiprogrammet i och med Gy11 och på min skola fick jag då uppdraget att utveckla ett upplägg för programmet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har analyserat ämnet juridik på gymnasiet utifrån fem olika källor: 21 vetenskapliga artiklar, tre läroplaner sedan 70-talet, två läroböcker för kursen Rätten och samhället, intervjuer med fyra lärare samt 22 gymnasiearbeten inriktade på juridik. De övergripande frågorna är: varför ska elever läsa juridik, vad innehåller undervisningen i ämnet samt hur ser undervisningen ut, vilka metoder används? En fråga som jag särskilt beaktar i avhandlingen är skillnaden mellan juridiskt berättigade fakta och moraliskt meningsskapande, vad som anses vara det goda.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att läromedlen domineras av fragmentiserade fakta om juridiska regler, jag hittade inga exempel på hur juridiska problem kan lösas. Läromedlen rymmer heller inte så mycket kring moraliskt meningsskapande såsom vägledning och underlag för etiska och rättsfilosofiska resonemang. Lärarna låter sig dock inte styras av läromedlen, utan jobbar genomgående mycket med problemlösning i undervisningen. Men det moraliska meningsskapandet, exempelvis diskussioner kring vad som är gott och ont är inte invävt i ämnet utan tas upp mer sporadiskt, om än med jämna mellanrum.

– Vad gäller läroplanen argumenterar jag i avhandlingen för en förenklad läroplan i ämnet där juridisk problemlösning och moraliskt meningsskapande lyfts fram. Jag menar att det innehållet behövs för att göra undervisningen i ämnet relevant för elever och samhälle.

Vad överraskade dig?

– Främst elevernas gymnasiearbeten. Jag trodde att de skulle handla om juridiska frågor men det visade sig att många elever valt att skriva om samhällsfrågor, framförallt med kriminologisk inriktning. Även om det är ämnen som ofta intresserar ungdomar, slogs jag av att så få arbeten handlade om juridik. Inte heller hade eleverna ägnat sig åt att utveckla det juridiska språket. Däremot var många elever inne på det moraliska spåret i sina studier av samhällsfrågor som berör barn och ungdomar.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att lärare, lärarstudenter och lärarutbildare kan ha det. Men även ansvariga på policynivå. Jag tror att min forskning ligger rätt i tiden, då diskussionen om samhällets, inte minst skolans, juridifiering med ökade regelverk, blivit alltmer aktuell. Juridiken kan inte lösa alla problem – socialisering och personlighetsutveckling är nödvändiga förutsättningar för att utveckla välfungerande samhällsmedborgare.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev