Globala utvecklingsfrågor handlar om politik

Beniamin Knutsson
Beniamin Knutsson

Född 1974 i Mölndal

Disputerade
2012-01-11

vid Göteborgs universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Curriculum in the Era of Global Development Historical Legacies and Contemporary Approaches

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Forskning är ju en process och mina intressen har förändrats efter hand. Det som började som ett intresse för skolans syn på hållbar utveckling utvecklades mot ett intresse för avpolitiseringen av frågor som rör hållbar utveckling.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en bred avhandling som består av tre delar: en idéhistorisk del som beskriver synen på svenskt bistånd efter andra världskriget och framåt. Den andra delen är en historisk studie om hur undervisningen om de globala utvecklingsfrågorna har förändrats från 60-talet och framåt. Den tredje delen är en intervjustudie där jag pratat med gymnasielärare om hur de undervisar om de här frågorna. Lärare kan till exempel närma sig frågorna utifrån konservativa, liberala eller mer radikala utgångspunkter. Oavsett vilket kan lärarens perspektiv bli ett underlag för att diskutera vad hållbar utveckling innebär.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är avpolitisering av begreppet hållbar utveckling . I takt med att perspektivet blivit allt mer allmänt har frågan också blivit allt mindre kontroversiell. De politiska motsättningarna som finns inbyggda i frågor om rör global rättvisa har mattats av och däri ligger problematiken. Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet går inte att diskutera utan att man samtidigt tar upp hur jordens resurser fördelas. I undervisningen behöver läraren peka på och hjälpa eleverna att förstå att det här ytterst är politiska frågor. Det handlar inte om att pådyvla eleverna en ideologi utan att utveckla deras förmåga att identifiera politiska perspektiv.

Vad överraskade dig?

– Jag har blivit mer och mer varse avpolitiseringen av globala utvecklingsfrågor. Samtidigt har jag insett hur viktig politisk bildning är. Livsnerven i demokratin är att förstå att det finns olika ideologiska synsätt.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare och lärarutbildare naturligtvis men även andra forskare, samt myndigheter som jobbar med utvecklingsfrågor som Sida och internationella programkontoret.

Sidan publicerades 2012-01-31 00:00 av Ebba Reinolf
Sidan uppdaterades 2021-10-26 14:05 av Ebba Reinolf


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!