God självkänsla minskar ADHD-symptom

Tobias Edbom

Född 1971
i Sundsvall

Disputerade
2009-11-13
vid Karolinska institutet


AVHANDLING
Self-esteem, sense of coherence and attention deficit hyperactivity disorder : A longitudinal study from childhood to adulthood

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är sjuksköterska och jobbade tidigare inom barnpsykiatrin. Där mötte vi barn med ADHD-symptom som ändå fungerade väl och jag tyckte det var intressant att utfallet kan bli så olika mellan olika barn.

Vad handlar avhandlingen om?

– Hur självkänsla och känsla av sammanhang hänger ihop med ADHD. Jag har utgått från en långtidsstudie där vi har följt tvillingar från 8 till 21 års ålder.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– ADHD-symptom hos barn verkar vara kopplat till låg självkänsla, framförallt när det gäller prestationer och talanger. Många av barnen fungerade bra socialt med kompisar och föräldrar men hade det svårt med den kunskap som räknas i skolan. Därför har skolpersonal en viktig uppgift i att fånga upp och stärka det som fungerar bra hos de här eleverna, för de misslyckas ju inte med allt. Det är också viktigt att anpassa sig till barnets utvecklingsnivå och inte bara se till kronologisk ålder. Barn som inte blir bemötta utifrån sin mognad har en tendens att utveckla ADHD-symptom, visar tidigare forskning. Det blir svårt för dem att få en känsla av sammanhang om de inte hänger med i undervisningen och det som händer runt omkring. Förståelsen av känsla av sammanhanget kan nog också stärkas av till exempel föreningar, traditioner och en trygg miljö.

Vad överraskade dig?

-Att sambandet var så starkt mellan känslan av sammanhang och ADHD -symptom. Hos de som förstod sitt sammanhang i tonåren hade symptomen på ADHD halverats till 20-årsåldern.

Vem har nytta av dina resultat?

– Delvis är det grundforskning men det kan vara intressant för alla som möter barn, från skolan till psykiatrin. Jag vill betona hur viktigt det är att identifiera barn med låg självkänsla och få dem att förstå sitt sammanhang.

Sidan publicerades 2009-11-18 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 16:31 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.