God självkänsla minskar ADHD-symptom

Tobias Edbom

Född 1971
i Sundsvall

Disputerade
2009-11-13
vid Karolinska institutet


AVHANDLING
Self-esteem, sense of coherence and attention deficit hyperactivity disorder : A longitudinal study from childhood to adulthood

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är sjuksköterska och jobbade tidigare inom barnpsykiatrin. Där mötte vi barn med ADHD-symptom som ändå fungerade väl och jag tyckte det var intressant att utfallet kan bli så olika mellan olika barn.

Vad handlar avhandlingen om?

– Hur självkänsla och känsla av sammanhang hänger ihop med ADHD. Jag har utgått från en långtidsstudie där vi har följt tvillingar från 8 till 21 års ålder.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– ADHD-symptom hos barn verkar vara kopplat till låg självkänsla, framförallt när det gäller prestationer och talanger. Många av barnen fungerade bra socialt med kompisar och föräldrar men hade det svårt med den kunskap som räknas i skolan. Därför har skolpersonal en viktig uppgift i att fånga upp och stärka det som fungerar bra hos de här eleverna, för de misslyckas ju inte med allt. Det är också viktigt att anpassa sig till barnets utvecklingsnivå och inte bara se till kronologisk ålder. Barn som inte blir bemötta utifrån sin mognad har en tendens att utveckla ADHD-symptom, visar tidigare forskning. Det blir svårt för dem att få en känsla av sammanhang om de inte hänger med i undervisningen och det som händer runt omkring. Förståelsen av känsla av sammanhanget kan nog också stärkas av till exempel föreningar, traditioner och en trygg miljö.

Vad överraskade dig?

-Att sambandet var så starkt mellan känslan av sammanhang och ADHD -symptom. Hos de som förstod sitt sammanhang i tonåren hade symptomen på ADHD halverats till 20-årsåldern.

Vem har nytta av dina resultat?

– Delvis är det grundforskning men det kan vara intressant för alla som möter barn, från skolan till psykiatrin. Jag vill betona hur viktigt det är att identifiera barn med låg självkänsla och få dem att förstå sitt sammanhang.

Sidan publicerades 2009-11-18 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 16:31 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Students with disabilities fare better when integrated into gen-ed classrooms

“We cannot, as a society, afford to continue to support policies and practices that result in academic failure, limited post-secondary options and continued separation and marginalization based on disabilities.”

Känslorna är starka när elever svarar om Förintelsen

Andra världskriget och Förintelsen väcker stort intresse inom såväl historieämnet som inom kulturen. Svenskar kan mycket om det, ändå är frågan i skolans nationella prov om orsaker till Förintelsen en som många elever misslyckas med, visar en ny studie. Resultatet ställer frågan ”Vad kan vi lära av historien?” på sin spets.

Myten om pojkars antipluggkultur

Fredrik Zimmerman forskar om varför betygsgapet ökar mellan flickor och pojkar. Varför görs så få insatser för att hjälpa pojkar? En förklaring finns i myten om pojkars antipluggkultur, menar han. (webb-radio)

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer