Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Publicerad:2023-02-02
Uppdaterad:2023-09-29
Susanne Rydell
Skribent:Susanne Rydell
Jenny Svanteson Wester
Jenny Svanteson Wester

Född år 1968
Bor i Göteborg

Disputerade 2022-12-02
vid Göteborgs universitet

Avhandling

Teaching and learning mathematics with integrated small-group discussions. A learning study about scaling geometric figures

Smågruppsdiskussioner i klassrummet bidrar till lärande, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Wester i sin avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av hur elever ser på ett specifikt undervisningsinnehåll och hur jag kan använda detta i undervisningen. Jag tror att elever kan visa mig vad som är relevant i undervisningsinnehållet. Även om det är jag som vet vad målet är, alltså vilket lärande eleverna ska uppnå, behöver jag hitta men också använda elevernas sätt att se på det specifika ämnesinnehållet för att öka deras möjlighet till att lära det jag tänkt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om hur man kan designa undervisning med gruppdiskussioner som en tydligare del i undervisningen. Genom att intressera sig för elevernas sätt att se på innehållet kan man öka elevernas lärandemöjligheter. Fokus är på undervisningsinnehåll, till skillnad från många tidigare studier som handlar om hur eleverna resonerar eller samarbetet ser ut inom gruppen. Jag undersöker hur eleverna behandlar ämnesinnehållet inom gruppen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Smågrupper kan användas i undervisningen för att göra elever mer delaktiga i undersökandet av undervisningsinnehållet. Gruppdiskussioner i sig är dock inte tillräckliga, det är när det finns ett växelspel mellan gruppdiskussioner och helklassdiskussioner som lärandemöjligheterna ökar markant. Gruppdiskussionerna kan ses som ett bränsle för att driva undervisningen framåt. Det är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter. Resultaten visar att det inte handlar om huruvida man ska använda gruppdiskussioner eller inte, utan snarare hur man kan använda dem.

– Det finns flera delar i avhandlingen. I den sista cykeln fick eleverna studera andra elevers uppfattningar och sätt att tänka om innehållet. Det specifika undervisningsinnehållet handlade om ett erkänt svårt undervisningsområde i matematik; förstoring och förminskning av tvådimensionella figurer, ett område där tidigare forskning visar att det finns många feltankar hos eleverna. I avhandlingen visade sig att eleverna ökade sitt lärande sig genom att undersöka och diskutera andra elevers sätt att tänka, även när det innefattar feltankar.

Vad överraskade dig?

– Att eleverna hade så stort fokus på innehållet i undervisningen i sina gruppdiskussioner trots att de inte nådde så långt på egen hand. Jag är själv också positivt överraskad över hur roligt arbetet var. Det fanns ett väldigt stort engagemang och nyfikenhet hos lärare för att utveckla undervisningen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att lärare som undervisar i grundskolan och på lärarutbildningen kan ha nytta av avhandlingen, och att andra forskare kan nyttja resultaten för att ställa nya frågor avseende användning av gruppdiskussioner för att utveckla undervisning. Det finns få tidigare studier om det.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev