Gruppen viktigt även för distanselever

Berit Östlund

Född 1957
i Sollefteå

Disputerade
2008-09-26
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Vuxnas lärande på nätet: Betingelser för distansstudier och interaktivt lärande ur ett studentperspektiv <br>

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Jag började undervisa som lärare för distansstudenter 1995 och hade då ingen större kunskap vad det innebar med distansstudier. Det har under åren skrivits mycket och för det mesta positivt – om distansstudier men nästan alltid ur ett lärarperspektiv. Frågor som sällan ställs är hur studenterna själva upplever det, är det så bra som vi lärare tror? Det här ville jag ta reda på.

Vad handlar avhandlingen om?

– Vuxnas lärande på nätet. Jag har tittat på förutsättningarna för att lära på distans och lära tillsammans på distans utifrån studentens perspektiv. De flesta studier i ämnet utgår från lärarens perspektiv men här handlar det om distansstudenternas egna utsagor, om hur de har det och vad de gör under sin studietid.

Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser?

– En är att det är omständigheterna, vanligtvis arbete och familj, som styr tiden för studier. Distansstudier präglas sålunda av ständiga avbrott. En annan slutsats är att vuxna väljer distansstudier för flexibilitetens skull. Men de vill inte ha flexibilitet in absurdum, många studenter vill gärna ha deadlines, struktur och styrning från läraren. Samlingar i form av gemensamma föreläsningar upplevs också positivt och tidseffektivt. Däremot upplever eleverna obligatorisk samverkan via nätet tidsödande eftersom eleverna då blir beroende av varandras tidscheman. Här vill de ha ett mer flexibelt upplägg. Studenterna vill alltså samverka om det som de själva upplever sig ha behov av. Ett annat resultat av studien är att gruppen är oerhört viktig och då främst av sociala skäl. Men även för studierna, där framför allt ovana studenter genom gruppen får hjälp att knäcka studiekoden, förstå kursuppgifterna hur man skall uttrycka sig i skrift på högskolenivå. Fokus på samverkan bland studenterna ligger därmed mer på ”studerandet” som en social process än på ”lärandet” av kursinnehållet som social aktivitet.

Hittade du något under arbetets gång som överraskade eller förvånade dig?

– Det ska i så fall vara att även distansstuderande vill ha styrning i så pass hög grad som det framkom här. Samtidigt anger många just flexibiliteten som ett av huvudskälen till att de studerar på distans. Man tänker kanske heller inte att den sociala gemenskapen skulle vara så betydelsefull för distansstuderande. Men det är den, den sociala faktorn lyfts fram som en mycket viktig faktor för inspiration och studielust. På det hela taget är distansstuderande väldigt nöjda och följsamma. I jämfört med campusstudenter visar distansstuderande också sällan missnöje.

Vem har nytta av dina resultat?

– Sist och slutligen är det studenterna, med förutsättning att lärarna tar till sig resultaten. Lärarna skulle exempelvis kunna ta mer hänsyn till distansstudenternas behov i form av styrning och stöd. Distansstudenter skulle exempelvis kunna få mer information i förväg om vad distansstudier innebär. Dessutom skulle distanslärare kunna lägga ned mer tid på att skapa goda förutsättningar till att distansstudenterna skall känna sig trygga med varandra som studiegrupp.

Hur tror du att dina resultat kan påverka arbetet i skolan?

– Förhoppningsvis ökar de lärarnas kunskaper om vikten att ta hänsyn till distansstudenters olika behov av struktur och flexibilitet, skapa uppgifter där studenter upplever att samverkan ger mer för lärandet istället för att fungera som en ”tidstjuv” samt vikten av att underlätta gruppbildning. Men det kräver också att distanslärare får tid till detta. Att undervisa på distans tar minst lika mycket tid i anspråk som på campus.

Sidan publicerades 2008-10-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 14:23 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Finalist till Publishingpriset 2019!

Finalist till Publishingpriset 2019!

Skolportens forskningsmagasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Begrepp i tiden: utforma

Förklarat av Alicia Eriksson, speciallärare i Karlskoga. ”I stället för att anpassa verksamheten ­utifrån de elever med allra störst behov av ­särskilt stöd utformar vi redan från början verksamheten så att den kan tillgodogöras av alla elever”, säger hon.

RFSU:s metodbank för undervisning om sex och relationer

RFSU har varit experter på sexualundervisning i snart 100 år. Nu har vi samlat våra bästa metoder i en kunskapsbank för dig som är lärare. Här får du den inspiration och de verktyg du behöver för att ge alla elever den goda sexualundervisning de har rätt till. Lycka till!

Förskolan där barnen programmerar robotar

Ettåringar som programmerar i förskolan är ingen utopi, digitalisering är en del av förskolans läroplan sedan den 1 juli i år. På förskolan Lilla Tollare i Nacka lär sig barnen programmering på förskolans gård.

Krossar myterna i skolan: ”Gör undervisning sämre”

Schack gör barn bra på logiskt tänkande och de klarar av digital multitasking bättre än vuxna. Eller? En rad myter präglar både undervisningen och hur vi ser på lärande, konstaterade en grupp inlärningsforskare.

The hotter the planet grows, the less children are learning

Hotter temperatures affect students’ ability to learn, according to an analysis by R. Jisung Park, an environmental and labor economist at UCLA’s department of Public Policy and the Luskin Center for Innovation. Data shows, however, that snow days did not affect learning.