Dela:

Handdockan som kommunikationsskapare

Mirella Forsberg Ahlcrona

Född 1954
i Zagreb, Kroatien

Disputerade
2009-10-02
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Intresset för olika typer av dockor har jag haft med mig länge i mitt arbete som förskollärare och dockteaterpedagog. Jag ville komma bakom det som utspelar sig mellan dockan, barnet och läraren och undersöka det på ett vetenskapligt sätt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om handdockans kommunikativa potential i förskolans vardag. Jag definierar i avhandlingen dockans kommunikativa egenskaper och de relationella, språkliga och handlingsmässiga potentialer det skapar i förskolan. Jag har under arbetet vikarierat som förskollärare för att upptäcka dockans betydelse i barnens vardag. Hur barnen uppfattar dockans närvaro och funktion i leken, i samtalet med varandra, vid matbordet osv.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har bland annat sett att barnen utvecklar känslor och relationer i förhållande till dockan, och att de överskrider gränserna mellan faktiska och föreställda världar. Men också att de i kommunikationen med dockan utvecklar sitt språk genom att uttrycka kulturella och sociala erfarenheter. Vidare har jag sett att relationen mellan läraren, dockan och barnen gör att barnen utvecklar nya färdigheter och förmågor.

Vad överraskade dig?

– Mycket. Med mina erfarenheter av dockans användning har jag haft vissa föreställningar om hur den fungerar som har ställts på ända nu, när jag tittat på det på ett vetenskapligt sätt. Min bild av min handdocka som väldigt pratsam stämmer till exempel inte. Jag har istället sett att dockan uppmuntrar barnen att på ett positivt sätt ta för sig av det talutrymme som i vanliga fall domineras av läraren.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som arbetar med barn, och då menar jag alla barn oavsett förutsättningar och behov, både i förskolan och ganska högt upp i skolan. Avhandlingen har både en teoretisk och en praktisk sida som ger en kunskapsplattform för dockans användning i utbildningssammanhang.

Sidan publicerades 2009-10-01 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 09:21 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!