Dela:

Handdockan som kommunikationsskapare

Mirella Forsberg Ahlcrona

Född 1954
i Zagreb, Kroatien

Disputerade
2009-10-02
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Intresset för olika typer av dockor har jag haft med mig länge i mitt arbete som förskollärare och dockteaterpedagog. Jag ville komma bakom det som utspelar sig mellan dockan, barnet och läraren och undersöka det på ett vetenskapligt sätt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om handdockans kommunikativa potential i förskolans vardag. Jag definierar i avhandlingen dockans kommunikativa egenskaper och de relationella, språkliga och handlingsmässiga potentialer det skapar i förskolan. Jag har under arbetet vikarierat som förskollärare för att upptäcka dockans betydelse i barnens vardag. Hur barnen uppfattar dockans närvaro och funktion i leken, i samtalet med varandra, vid matbordet osv.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har bland annat sett att barnen utvecklar känslor och relationer i förhållande till dockan, och att de överskrider gränserna mellan faktiska och föreställda världar. Men också att de i kommunikationen med dockan utvecklar sitt språk genom att uttrycka kulturella och sociala erfarenheter. Vidare har jag sett att relationen mellan läraren, dockan och barnen gör att barnen utvecklar nya färdigheter och förmågor.

Vad överraskade dig?

– Mycket. Med mina erfarenheter av dockans användning har jag haft vissa föreställningar om hur den fungerar som har ställts på ända nu, när jag tittat på det på ett vetenskapligt sätt. Min bild av min handdocka som väldigt pratsam stämmer till exempel inte. Jag har istället sett att dockan uppmuntrar barnen att på ett positivt sätt ta för sig av det talutrymme som i vanliga fall domineras av läraren.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som arbetar med barn, och då menar jag alla barn oavsett förutsättningar och behov, både i förskolan och ganska högt upp i skolan. Avhandlingen har både en teoretisk och en praktisk sida som ger en kunskapsplattform för dockans användning i utbildningssammanhang.

Sidan publicerades 2009-10-01 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 09:21 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser