Handdockan som kommunikationsskapare

Mirella Forsberg Ahlcrona

Född 1954
i Zagreb, Kroatien

Disputerade
2009-10-02
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Intresset för olika typer av dockor har jag haft med mig länge i mitt arbete som förskollärare och dockteaterpedagog. Jag ville komma bakom det som utspelar sig mellan dockan, barnet och läraren och undersöka det på ett vetenskapligt sätt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om handdockans kommunikativa potential i förskolans vardag. Jag definierar i avhandlingen dockans kommunikativa egenskaper och de relationella, språkliga och handlingsmässiga potentialer det skapar i förskolan. Jag har under arbetet vikarierat som förskollärare för att upptäcka dockans betydelse i barnens vardag. Hur barnen uppfattar dockans närvaro och funktion i leken, i samtalet med varandra, vid matbordet osv.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har bland annat sett att barnen utvecklar känslor och relationer i förhållande till dockan, och att de överskrider gränserna mellan faktiska och föreställda världar. Men också att de i kommunikationen med dockan utvecklar sitt språk genom att uttrycka kulturella och sociala erfarenheter. Vidare har jag sett att relationen mellan läraren, dockan och barnen gör att barnen utvecklar nya färdigheter och förmågor.

Vad överraskade dig?

– Mycket. Med mina erfarenheter av dockans användning har jag haft vissa föreställningar om hur den fungerar som har ställts på ända nu, när jag tittat på det på ett vetenskapligt sätt. Min bild av min handdocka som väldigt pratsam stämmer till exempel inte. Jag har istället sett att dockan uppmuntrar barnen att på ett positivt sätt ta för sig av det talutrymme som i vanliga fall domineras av läraren.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som arbetar med barn, och då menar jag alla barn oavsett förutsättningar och behov, både i förskolan och ganska högt upp i skolan. Avhandlingen har både en teoretisk och en praktisk sida som ger en kunskapsplattform för dockans användning i utbildningssammanhang.

Sidan publicerades 2009-10-01 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 09:21 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Forskare undersöker hur tvåspråkighet påverkar hur vi uppfattar känslor

I en ny avhandling från Mittuniversitetet studeras hur tvåspråkighet kan påverka hur vi uppfattar känslor. Trots att ungefär 90 % av den vuxna befolkningen i Sverige är tvåspråkig är detta ett av de nyaste forskningsområdena.

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats