Handdockan som kommunikationsskapare

Mirella Forsberg Ahlcrona

Född 1954
i Zagreb, Kroatien

Disputerade
2009-10-02
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Intresset för olika typer av dockor har jag haft med mig länge i mitt arbete som förskollärare och dockteaterpedagog. Jag ville komma bakom det som utspelar sig mellan dockan, barnet och läraren och undersöka det på ett vetenskapligt sätt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om handdockans kommunikativa potential i förskolans vardag. Jag definierar i avhandlingen dockans kommunikativa egenskaper och de relationella, språkliga och handlingsmässiga potentialer det skapar i förskolan. Jag har under arbetet vikarierat som förskollärare för att upptäcka dockans betydelse i barnens vardag. Hur barnen uppfattar dockans närvaro och funktion i leken, i samtalet med varandra, vid matbordet osv.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har bland annat sett att barnen utvecklar känslor och relationer i förhållande till dockan, och att de överskrider gränserna mellan faktiska och föreställda världar. Men också att de i kommunikationen med dockan utvecklar sitt språk genom att uttrycka kulturella och sociala erfarenheter. Vidare har jag sett att relationen mellan läraren, dockan och barnen gör att barnen utvecklar nya färdigheter och förmågor.

Vad överraskade dig?

– Mycket. Med mina erfarenheter av dockans användning har jag haft vissa föreställningar om hur den fungerar som har ställts på ända nu, när jag tittat på det på ett vetenskapligt sätt. Min bild av min handdocka som väldigt pratsam stämmer till exempel inte. Jag har istället sett att dockan uppmuntrar barnen att på ett positivt sätt ta för sig av det talutrymme som i vanliga fall domineras av läraren.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som arbetar med barn, och då menar jag alla barn oavsett förutsättningar och behov, både i förskolan och ganska högt upp i skolan. Avhandlingen har både en teoretisk och en praktisk sida som ger en kunskapsplattform för dockans användning i utbildningssammanhang.

Sidan publicerades 2009-10-01 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 09:21 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Lärares och rektors karriär
  Skolporten nr 2/2019 – ute 4 april

Tema: Lärares och rektors karriär

Hur utvecklas man som lärare? Många hoppas att det nya professionsprogrammet ska ge svar på den frågan. Intervju: Nina Rung är kriminologen som tröttnat på skambeläggandet av tjejer i skolan. Inblick: Forskarna: Så utvecklar du din relationskompetens som lärare. Skolportens favorit: Ny avhandling om skrivdidaktik i klassrummet blev lärarpanelens val.

Läs mer här!
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Läraren började filma sina lektioner – då höjdes studieron

Läraren Jonas Vikström hade tidigare ofta problem med strulande lektionsgenomgångar och missnöjda elever. Men allting vände när han började filma alla genomgångar i klassrummet med en videokamera. Nu pekar resultaten uppåt.

Mot en skapande förskola

För en lyckad digitalisering i förskolan är det avgörande att pedagogerna är engagerade och låter barnen skapa. Då kan barnen ta sin kreativitet med sig hem och risken minskar att plattor blir till digitala barnvakter, menar didaktikforskaren Susanne Kjällander.

Stöttar lärare i dagliga konfliktsituationer

Hallå Ilse Hakvoort, docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som tillsammans med Agneta Lundström vid Umeå universitet är aktuell med boken ”Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus”.

Pedro De Bruyckere: Det finns ett korn av sanning i varje lögn – Om “digitala infödingar”

Pedro de Bruyckere, utbildningsforskare och lärarutbildare från Gent, Belgien, tar sig an en av de mest seglivade myterna om inlärning och undervisning: den om Digitala infödingar.

How do we get middle school students excited about science? Make it hands-0n

The inquiry-based science curriculum at this middle school has students embracing a growth mindset, using technology purposefully and exploring their identities as scientists.