Handledning viktig för blivande yrkeslärare

Samspelet med handledaren kan hjälpa studenter som ska bli yrkeslärare att utveckla sin identitet. Det visar en avhandling av Eivor Romar.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– I mitt arbete som lärarutbildare och handledare till blivande yrkeslärare märkte jag att många studenter främst identifierade sig med ursprungsyrket, trots att de tänkte att de skulle bli lärare. Det fick mig att börja fundera på när man blir lärare, och hur lärarutbildningen kan stödja den utvecklingsprocessen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en undersökning om hur yrkeslärarstudenter upplever deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU, och hur handledningen där påverkar utvecklingen av deras yrkesidentitet. Tidigare forskning visar att identiteten formas i samspel med andra och omgivningen, därför kan handledningen och handledaren vara viktig.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Diskussionen med handledare är ett centralt stödjande element som hjälper lärarstudenten att utveckla sin identitet. Man kan säga att handledningen stöder processen att utvecklas till lärare. Feedback och framför allt bekräftelse, är särskilt viktigt och stärker studentens självförtroende. Men det är inte alltid det sker någon utveckling hos studenten. Det kan bero på många olika faktorer, som personkemi eller att handledaren inte fått utbildning och är införstådd med vad uppdraget går ut på. Vissa studenter är inte heller beredda på att de behöver utvecklas.

Vad överraskade dig?

– Att det finns en genusaspekt också. Män visade sig ha större behov av feedback och handledning och hade i högre grad en blandad identitet, både som ämneskunniga och som lärare. Kvinnor däremot identifierade sig mer som lärare men behövde stöd för att utveckla sin självsäkerhet i yrket. Varför det är så vet jag inte, det skulle jag gärna vilja titta mer på.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tänker framför allt på handledare på yrkesskolor, lärarutbildare och utbildningsplanerare. Men även studenter som vill förstå olika skeden av utbildningen och sin egen utveckling.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2018-02-26 10:24 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-03-07 16:07 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Så blir betygen i skrivning rättvisa

Att betygssätta en elev är svårt, inte minst när det handlar om komplexa handlingar som skrivande. Nyckeln till rättvisa betyg är att ge lärare möjlighet att kontinuerlig diskutera och utvärdera elevers skrivande i relation till den undervisning som ges, menar Per Blomqvist som forskat om lärares normer, beslut och samstämmighet när det gäller bedömning av gymnasieelevers skrivande.

Elevernas frågor fördjupar matten

Matematikundervisningen blir mer komplex när elevernas frågor tas på allvar och ges utrymme. Det konstaterar Tuula Maunula, som har filmat och analyserat genomgångar i matematik.

”Lärare måste jobba helger för att hinna”

Gymnasielärare har svårt att hinna med sitt arbete och många vill byta jobb. Missnöjet gäller oavsett huvudman, visar Karolina Parding i en ny forskningsrapport.

Feministikonen

Prata om könsroller utan att skuldbelägga och fokusera på lösningar. Det rådet ger författaren och feministen Chimamanda Ngozi Adichie till gymnasielärare.

Bättre skolresultat med män i förskolan

Forskning från Norge visar att barn presterar bättre i skolan om andelen män varit hög i förskolan. ”Det här visar att det är viktigt med mångfald”, säger Tobias Skogsberg, barnskötare och Kommunals huvudskyddsombud i Luleå.