Handledning viktig för blivande yrkeslärare

Samspelet med handledaren kan hjälpa studenter som ska bli yrkeslärare att utveckla sin identitet. Det visar en avhandling av Eivor Romar.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– I mitt arbete som lärarutbildare och handledare till blivande yrkeslärare märkte jag att många studenter främst identifierade sig med ursprungsyrket, trots att de tänkte att de skulle bli lärare. Det fick mig att börja fundera på när man blir lärare, och hur lärarutbildningen kan stödja den utvecklingsprocessen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en undersökning om hur yrkeslärarstudenter upplever deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU, och hur handledningen där påverkar utvecklingen av deras yrkesidentitet. Tidigare forskning visar att identiteten formas i samspel med andra och omgivningen, därför kan handledningen och handledaren vara viktig.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Diskussionen med handledare är ett centralt stödjande element som hjälper lärarstudenten att utveckla sin identitet. Man kan säga att handledningen stöder processen att utvecklas till lärare. Feedback och framför allt bekräftelse, är särskilt viktigt och stärker studentens självförtroende. Men det är inte alltid det sker någon utveckling hos studenten. Det kan bero på många olika faktorer, som personkemi eller att handledaren inte fått utbildning och är införstådd med vad uppdraget går ut på. Vissa studenter är inte heller beredda på att de behöver utvecklas.

Vad överraskade dig?

– Att det finns en genusaspekt också. Män visade sig ha större behov av feedback och handledning och hade i högre grad en blandad identitet, både som ämneskunniga och som lärare. Kvinnor däremot identifierade sig mer som lärare men behövde stöd för att utveckla sin självsäkerhet i yrket. Varför det är så vet jag inte, det skulle jag gärna vilja titta mer på.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tänker framför allt på handledare på yrkesskolor, lärarutbildare och utbildningsplanerare. Men även studenter som vill förstå olika skeden av utbildningen och sin egen utveckling.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2018-02-26 10:24 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-03-07 16:07 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Arne Engström: Kontrareplik till Andreas Ryve

Arne Engström ger en motreplik till Andreas Ryve med flera angående effekten av storskaliga matematiksatsningar. Effekterna är svåra att påvisa och matematikutvecklingsresurser ska därför inte slösas bort på ineffektiva satsningar, menar Arne Engström.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats