Handledning viktig för blivande yrkeslärare

Samspelet med handledaren kan hjälpa studenter som ska bli yrkeslärare att utveckla sin identitet. Det visar en avhandling av Eivor Romar.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– I mitt arbete som lärarutbildare och handledare till blivande yrkeslärare märkte jag att många studenter främst identifierade sig med ursprungsyrket, trots att de tänkte att de skulle bli lärare. Det fick mig att börja fundera på när man blir lärare, och hur lärarutbildningen kan stödja den utvecklingsprocessen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en undersökning om hur yrkeslärarstudenter upplever deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU, och hur handledningen där påverkar utvecklingen av deras yrkesidentitet. Tidigare forskning visar att identiteten formas i samspel med andra och omgivningen, därför kan handledningen och handledaren vara viktig.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Diskussionen med handledare är ett centralt stödjande element som hjälper lärarstudenten att utveckla sin identitet. Man kan säga att handledningen stöder processen att utvecklas till lärare. Feedback och framför allt bekräftelse, är särskilt viktigt och stärker studentens självförtroende. Men det är inte alltid det sker någon utveckling hos studenten. Det kan bero på många olika faktorer, som personkemi eller att handledaren inte fått utbildning och är införstådd med vad uppdraget går ut på. Vissa studenter är inte heller beredda på att de behöver utvecklas.

Vad överraskade dig?

– Att det finns en genusaspekt också. Män visade sig ha större behov av feedback och handledning och hade i högre grad en blandad identitet, både som ämneskunniga och som lärare. Kvinnor däremot identifierade sig mer som lärare men behövde stöd för att utveckla sin självsäkerhet i yrket. Varför det är så vet jag inte, det skulle jag gärna vilja titta mer på.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tänker framför allt på handledare på yrkesskolor, lärarutbildare och utbildningsplanerare. Men även studenter som vill förstå olika skeden av utbildningen och sin egen utveckling.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2018-02-26 10:24 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-03-07 16:07 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Extra stöd behövs redan i förskolan

Barn med beteendesvårigheter är inte lika engagerade i förskolan som andra barn, vilket påverkar deras lärande och utveckling. Extra stöd behöver sättas in redan på förskolan, konstaterar forskaren Madeleine Sjöman.

Först med försterektorer

Om hela skolkommunen ska lyckas så måste de kommunala och fristående skolorna utvecklas tillsammans. Det är tanken med den nya försöksverksamheten med försterektorer i Vallentuna.

Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan?

Hur ser villkoren ut för flickor respektive pojkar med funktionsnedsättning i skolan? Är stödet likvärdigt så att alla får samma möjlighet att nå målen för sin utbildning? Det och mycket mer diskuterar en ny FoU-skrift: Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv. Läs rapporten här (pdf).

Forskare: Synen på barns kroppar har förändrats i förskolan

Det pratas för lite på lärarutbildningen om vilken kroppskontakt pedagoger får ha med barn på förskolan. Det anser nyutexaminerade förskollärare som intervjuats i forskningsprojektet ”Beröring i förskolan – omsorg eller fara?”.

Vad gör kanadensiska skolor så framgångsrika?

Carol Campbell är forskare och rådgivare till Ontarios skolverk ger sin syn på vad som gör det kanadensiska utbildningssystemet framgångsrikt.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats