Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

Historia som religion

Publicerad:2011-12-12
Uppdaterad:2012-03-22
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Intresset väcktes när jag läste historia. Jag intresserade mig för den didaktiska delen och frågan om varför man ska läsa historia i svenska skolan. Jag tyckte det var mer spännande än till exempel alla detaljer kring slaget vid Lutzen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en studie där jag går igenom historielärarnas årsskrift för att se hur skribenterna har lyft fram argument för varför man ska läsa historia i skolan. Undersökningen sträcker sig från 1942 då årsskriften började publiceras och avslutas 2004 när riksdagen beslutar att historia skall bli ett obligatoriskt ämne för elever på gymnasiet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Resultatet är tvådelat. Den ena delen handlar om historieämnets innehåll. Det domineras av en strävan knyta samman historieundervisningen men det akademiska ämnet. Till exempel rekommenderas lärare på lägre stadier i skolan att läsa avhandlingar för att verkligen lära sig historia. Och de som varit ordförande i föreningen har alltid varit professorer, vilket också kopplar till akademin. En annan föreställning är att det är viktigt att undervisa om antiken, som framställs som en av de viktigaste historiska epokerna och som inte får tappas bort.

– Det andra resultatet är uppfattningen att genom historieämnet fostras en fredsskapande människa. Genom exempel ur det förflutna ska elever till exempel göras immuna mot propaganda. Hur det ska gå till är lite diffust, å ena sidan ska det ske genom ämneskunskaper å andra sidan genom undervisningen.

– Det sista jag lyfter fram är att återkommande argumenteras för att historieämnet räddar världen. Historia förväntas ge en djupare förståelse av tillvaron och meningen med livet. Min utgångspunkt är att historia har blivit en typ av civilreligion. Det har blivit ett skolämne som gör anspråk på att förklara etiska och existentiella frågor och ytterst att det kan rädda världen

Vad överraskade dig?

– Att fredsfostran betonas så starkt. Det var verkligen överraskande.

Vem har nytta av dina resultat?

– Verksamma lärare och lärare inom utbildningsdidaktiska frågor och forskare som genom mitt arbete kan få en idé om hur man kan göra den här typen av forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev