Hoppa till sidinnehåll
Historia

Historieundervisning – nya modeller för att förstå ett mångkulturellt samhälle

Publicerad:2023-11-22
Uppdaterad:21 februari
Susanne Rydell
Skribent:Susanne Rydell

Historieundervisning kan ge mer förståelse för vad rörelse, migration och kulturmöten har betytt. Maria Johansson visar modeller för interkulturell undervisning i sin forskning.

Maria Johansson.
Maria Johansson

Bor i Stockholm
Född år 1965

Disputerade 2023-10-13
vid Karlstads universitet

Avhandling

Interkulturalitet och historia. Historieundervisningens teori och praktik i en mångkulturell värld

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat i skolan sedan 1990-talet, och efterhand blev historia mitt favoritämne. Det kändes som ett kraftfullt verktyg för att förstå den samtid vi lever i. Men i samband med att skolan där jag arbetade åkte på fältstudier och eleverna ställdes inför kulturmöten såg jag att historia inte hade hjälpt eleverna att förstå så mycket som jag hoppats. Detsamma gällde historiens potential att hjälpa elever att förstå det förändrade svenska samhället. Min undervisning behövde ändras, insåg jag.

Vad handlar avhandlingen om?

– Utgångspunkten är att vi i dag lever i en värld som är mångkulturell och präglas av mångfald. Frågorna handlar om vad historia som ämne kan tillföra. Avhandlingen består av fyra studier, både teoretiska och empiriska. I den empiriska delen har jag lyssnat på elever och följt undervisningen ur deras perspektiv.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Historia behöver det interkulturella perspektivet för att vi ska förstå samtiden och framtiden bättre. Men interkulturalitet kan lätt bli ett separat värdegrundsmål om att förstå varandra bättre. Det är att göra det för enkelt. Lärandet behöver bli djupare och mer kvalificerat.

– Historieämnet dras med två generella problem: det ena är metodologisk nationalism, vilket innebär att nationalstaten sätter ramarna för vilka frågor vi ställer. Det andra problemet är eurocentrism, att västvärlden generellt är i fokus, resten av världen är i historiens väntrum. Historieundervisningen riskerar också att vara kopplad till förenklade berättelser om vem som misslyckats eller lyckats.

– En interkulturell blick för lärare handlar inte om att kasta ut allt det gamla, utan om en perspektivförskjutning. Det handlar om att ta med frågor om hur rörelser, migration och kulturmöten har påverkat samhället. Om man undervisar om den industriella revolution kanske man inte börjar i frågan varför den startade i Storbritannien utan med landets globala förbindelser, exempelvis med Indien.

– I sista kapitlet i avhandlingen finns modeller för interkulturell undervisning. Det är exempelvis modeller för didaktisk analys, för att skapa undervisningscase och för planering.

En interkulturell blick för lärare handlar inte om att kasta ut allt det gamla, utan om en perspektivförskjutning. Det handlar om att ta med frågor om hur rörelser, migration och kulturmöten har påverkat samhället.

Vad överraskade dig?

– Interkulturalitet i relation till historieundervisning handlar inte bara om förmågor som att kunna ta andras perspektiv och förstå historiens etiska dilemman. Det handlar också om det historiska innehållet, vilket hade större betydelse än jag hade trott.

– En annan sak är att det visade sig att det inte bara var negativt när eleverna tyckte undervisningen var svår, och inte riktigt förstod. I avhandlingen används begreppet ”liminal space”, ungefär rum för lärande, för lärandesituationer där eleverna är på väg att lära sig men ännu inte får fatt i lärandet. Som lärare kan man med noggrann planering ha tillförsikt i dessa situationer.

Vem har nytta av dina resultat?

– Verksamma lärare som vill förändra sin undervisning och historiedidaktiska forskare med intresse för undervisningspraktiken.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev