Hoppa till sidinnehåll
Examen, karriär och livsval

Högre studier självklart för barn till högutbildade

Publicerad:2011-02-14
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Studenter med högutbildade föräldrar väljer sällan aktivt att börja på universitetet. För demär högre studier en självklar del i att bli vuxen. För studenter med lågutbildade föräldrar ärvägarna att bli vuxen många fler, studier är ett val bland flera andra.Det konstaterar Lars-Olof Hilding i avhandlingen ”Är det så här vi är”. Om utbildning somnormalitet och om produktionen av studenter.

Lars-Olof Hilding

Född 1963i Halmstad

Disputerade
2011-01-17

vid Lunds Universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

”Är det så här vi är”. Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag kommer själv från ett hem utan utbildningstradition. Jag är den första i min familj somgått på universitetet. Det gör att jag har börjat reflektera över hur olika grupper uppfattaruniversitetsmiljön.

Vad handlar avhandlingen om?

Den bygger på intervjuer med 58 studenter vid högskolan i Halmstad med olika bakgrund:svenskar, invandrare, barn till högutbildade och barn till lågutbildade. Jag har undersökt hurde upplever mötet med högskolemiljön och varför de uppger att de har börjat studera. Jaghar också intresserat mig för hur utbyggnaden av alla mindre högskolor under 90-talet harpåverkat rekryteringen av studenter med olika bakgrund.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det är bland annat hur olika barn till lågutbildade respektive högutbildade ser på högrestudier som en del av vuxenblivandet. Barn till lågutbildade börjar ofta studera senare änbarn till högutbildade och för dem är inte högre studier den enda vägen till vuxenblivande.Det viktigaste för dem är att få ett jobb och kunna försörja sig. För barn till högutbildadeär högskolestudier självklart. Ett vanligt antagande är att barn till högutbildade har flermöjligheter att välja hur deras liv ska utformas än barn till lågutbildade. Men den tydligtriktade föräldrauppmuntran till högre studier som de ofta möter, leder till att de inte sernågra andra alternativ än att plugga vidare. Barn till lågutbildade får en bredare uppmuntrandär föräldrarna betonar vikten av att ha ett bra liv och där studier bara är ett bland fleraalternativ.

Vad överraskade dig?

Det är just hur social bakgrund påverkar synen på högre studier. Det förvånande migockså att det skiljde så lite mellan studenter med utländsk bakgrund och svenska studenter.Studenter med utländsk bakgrund och högutbildade föräldrar är lika studieorienterade somsvenska studenter med samma sociala bakgrund, till och med ännu mer motiverade.

Vem har nytta av dina resultat?

Dels alla som arbetar med undervisningsplanering och rekrytering till universitet. Menockså de som marknadsför utbildningar. Vill man nå barn till lågutbildade ska man visa attstudier leder till jobb och inte bara presentera glada elever som går på högskola.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev