Hur vi talar påverkar barns identitetsskapande

Linda Palla

Född 1974
i Kristianstad

Disputerade
2011-09-23

vid Malmö Högskola

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Med blicken på barnet: Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag blev intresserad av ämnet för att jag har en egen bakgrund som lärare i förskolan. Därefter har jag vidareutbildat mig till specialpedagog. Jag har alltid haft intresse för frågor om hur normaliteter skapas och det råder brist på forskning som fokuserar på det här komplexa området.

Vad handlar avhandlingen om?

– Hur gränser respektive utrymme skapas i tal och text för barn att vara, kunna och göra olika. Mitt empiriska material består av handledningssamtal där specialpedagoger möter avdelningspersonalen samt texter som har upprättats innan, under och efter samtalen. Jag har även gjort intervjuer med specialpedagoger.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Inom förskolan används blicken som en övergripande strategi för att stödja och styra barn. Jag har tittat på hur man utifrån blicken skapar olika bilder av barnet, vilket har betydelse för till exempel identitetsskapandet. Jag har också fokuserat på olika förslag på hur personalen kan hantera och styra det som de upplever som dilemman.
– Min ansats har varit att visa på det komplexa uppdraget som förskolan har, att samtidigt sträva mot gemensamma värden, normer och kunskaper och öppna upp för barns olikheter. Det finns inga enkla lösningar.

Vad överraskade dig?

– Jag blev förvånad över att man fortfarande använder en gammal kartläggning, MPU, från 80-talet, när man kartlägger barnens utveckling. Det leder till att man pratar om barnet i termer av år och månader. Det blir en statisk mätning och bedömning av barnet där ålder får en väldigt stor betydelse som en bedömningsgrund för deras utveckling. Man bör även rikta blicken mot den dokumentation man använder i förskolan. Att använda framåtblickande och pedagogiska processer i stället för att fokusera på i vilken utsträckning barnet nått upp till kartläggningen. Jag blev inte förvånad över hur oerhört mycket man på samma gång värnar om barnet inom förskolan, det visste jag redan.

Vem har nytta av dina resultat?

– Både de verksamma i förskolan och i lärarutbildningen och utbildningen för specialpedagoger. Resultaten kan användas som en reflektionsmöjlighet kring hur vi talar och tänker om barns olikheter och få oss att fundera på vad blicken på barnet kan få för betydelse. På så sätt kan man problematisera dagens dokumentationskultur, som även börjar ge sig till känna i förskolan, och kritiskt granska den.

Sidan publicerades 2011-09-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:41 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Forskning är en central komponent för att utveckla undervisningens kvalitet och sedan år 2010 ställer skollagen krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Det är dock lättare sagt än gjort. Skolforskningsinstitutet har därför tagit fram en ny rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet.

4,3 miljoner kronor till forskning om asylsökande ungdomar och hälsoundervisning i skolan

Hur kan skolan förbättra hälsoundervisningen för nyanlända ungdomar – en grupp där idén om hälsa kan upplevas som oklar och problematisk. Det ska Örebroforskaren Valeria Varea studera efter att ha fått 4,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Så kommer ni igång med drama och digitala verktyg

Förskollärarna Linda Bjällerstedt och Sara Bergström berättar om arbetet bakom barnens äventyr. De passar också på att tipsa om hur du kan komma igång med drama och digitala verktyg.

Skolning full av lek med ”torgpedagoger”

På den nybyggda förskolan i skånska Hjärup är det Ängslyckan­modellen som gäller, med ämnes­specifik under­visning som drivs av särskilda ”torgpedagoger” – och en egen specialpedagog.

Tidiga insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter

Ett nytt studiepaket lanseras nu för lärare till elever i F–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Rätt stöd i rätt tid ska ge fler elever möjligheter att klara skolan.