Hur vi talar påverkar barns identitetsskapande

Linda Palla

Född 1974
i Kristianstad

Disputerade
2011-09-23

vid Malmö Högskola

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Med blicken på barnet: Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag blev intresserad av ämnet för att jag har en egen bakgrund som lärare i förskolan. Därefter har jag vidareutbildat mig till specialpedagog. Jag har alltid haft intresse för frågor om hur normaliteter skapas och det råder brist på forskning som fokuserar på det här komplexa området.

Vad handlar avhandlingen om?

– Hur gränser respektive utrymme skapas i tal och text för barn att vara, kunna och göra olika. Mitt empiriska material består av handledningssamtal där specialpedagoger möter avdelningspersonalen samt texter som har upprättats innan, under och efter samtalen. Jag har även gjort intervjuer med specialpedagoger.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Inom förskolan används blicken som en övergripande strategi för att stödja och styra barn. Jag har tittat på hur man utifrån blicken skapar olika bilder av barnet, vilket har betydelse för till exempel identitetsskapandet. Jag har också fokuserat på olika förslag på hur personalen kan hantera och styra det som de upplever som dilemman.
– Min ansats har varit att visa på det komplexa uppdraget som förskolan har, att samtidigt sträva mot gemensamma värden, normer och kunskaper och öppna upp för barns olikheter. Det finns inga enkla lösningar.

Vad överraskade dig?

– Jag blev förvånad över att man fortfarande använder en gammal kartläggning, MPU, från 80-talet, när man kartlägger barnens utveckling. Det leder till att man pratar om barnet i termer av år och månader. Det blir en statisk mätning och bedömning av barnet där ålder får en väldigt stor betydelse som en bedömningsgrund för deras utveckling. Man bör även rikta blicken mot den dokumentation man använder i förskolan. Att använda framåtblickande och pedagogiska processer i stället för att fokusera på i vilken utsträckning barnet nått upp till kartläggningen. Jag blev inte förvånad över hur oerhört mycket man på samma gång värnar om barnet inom förskolan, det visste jag redan.

Vem har nytta av dina resultat?

– Både de verksamma i förskolan och i lärarutbildningen och utbildningen för specialpedagoger. Resultaten kan användas som en reflektionsmöjlighet kring hur vi talar och tänker om barns olikheter och få oss att fundera på vad blicken på barnet kan få för betydelse. På så sätt kan man problematisera dagens dokumentationskultur, som även börjar ge sig till känna i förskolan, och kritiskt granska den.

Sidan publicerades 2011-09-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:41 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser