Hur vi talar påverkar barns identitetsskapande

Linda Palla

Född 1974
i Kristianstad

Disputerade
2011-09-23

vid Malmö Högskola

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Med blicken på barnet: Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag blev intresserad av ämnet för att jag har en egen bakgrund som lärare i förskolan. Därefter har jag vidareutbildat mig till specialpedagog. Jag har alltid haft intresse för frågor om hur normaliteter skapas och det råder brist på forskning som fokuserar på det här komplexa området.

Vad handlar avhandlingen om?

– Hur gränser respektive utrymme skapas i tal och text för barn att vara, kunna och göra olika. Mitt empiriska material består av handledningssamtal där specialpedagoger möter avdelningspersonalen samt texter som har upprättats innan, under och efter samtalen. Jag har även gjort intervjuer med specialpedagoger.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Inom förskolan används blicken som en övergripande strategi för att stödja och styra barn. Jag har tittat på hur man utifrån blicken skapar olika bilder av barnet, vilket har betydelse för till exempel identitetsskapandet. Jag har också fokuserat på olika förslag på hur personalen kan hantera och styra det som de upplever som dilemman.
– Min ansats har varit att visa på det komplexa uppdraget som förskolan har, att samtidigt sträva mot gemensamma värden, normer och kunskaper och öppna upp för barns olikheter. Det finns inga enkla lösningar.

Vad överraskade dig?

– Jag blev förvånad över att man fortfarande använder en gammal kartläggning, MPU, från 80-talet, när man kartlägger barnens utveckling. Det leder till att man pratar om barnet i termer av år och månader. Det blir en statisk mätning och bedömning av barnet där ålder får en väldigt stor betydelse som en bedömningsgrund för deras utveckling. Man bör även rikta blicken mot den dokumentation man använder i förskolan. Att använda framåtblickande och pedagogiska processer i stället för att fokusera på i vilken utsträckning barnet nått upp till kartläggningen. Jag blev inte förvånad över hur oerhört mycket man på samma gång värnar om barnet inom förskolan, det visste jag redan.

Vem har nytta av dina resultat?

– Både de verksamma i förskolan och i lärarutbildningen och utbildningen för specialpedagoger. Resultaten kan användas som en reflektionsmöjlighet kring hur vi talar och tänker om barns olikheter och få oss att fundera på vad blicken på barnet kan få för betydelse. På så sätt kan man problematisera dagens dokumentationskultur, som även börjar ge sig till känna i förskolan, och kritiskt granska den.

Sidan publicerades 2011-09-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:41 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Den bredaste pedagogiken

Specialpedagogik ska genomsyra hela skolan och inte bara beröra de specialpedagogiska professionerna. Det är huvudbudskapet i en ny intressant antologi.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!