Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Huvudmän och skolledare har en viktig roll i skolans digitalisering

Publicerad:2 april
Åsa Lasson
Skribent:Åsa Lasson

Skolledare och huvudmän spelar en viktig roll i att främja tillgången till digital teknik i skolan. Men det räcker inte att tekniken finns i skolan, den måste också användas på ett ändamålsenligt sätt, konstaterar Jussara Reis-Andersson i sin avhandling.

Jussara Reis‑Andersson.
Jussara Reis-Andersson

Bor i Sundsvall

Disputerade 2024-02-23
vid Mittuniversitetet

Avhandling

Leadership in digitalisation. A practice-oriented approach for expanding access and application of digital technologies in K–12 education

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är intresserad av både teknik och ekonomi och är civilingenjör i informationsteknologi och företagsekonomi i grunden. Några år efter att jag utbildade mig till ingenjör blev jag intresserad av utbildningsfrågor och utbildade mig till lärare i företagsekonomi och teknik. Jag läste också en fil.mag. i utbildningsledarskap och skolutveckling. Det är kombinationen av teknik, ekonomi och utbildning som jag tycker är intressant, och som jag ville utforska.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt digitaliseringsprocessen inom skolväsendet ur ett ledarskapsperspektiv. Genom att analysera huvudmännens och skolledarnas gemensamma initiativ för att implementera digital teknik från förskolan till gymnasiet, har jag strävat efter att förstå hur dessa ledare påverkar och stödjer digitaliseringen av utbildningen.

– Min analys omfattar den administrativa dimensionen som skolledare måste navigera genom när det gäller resurser och infrastruktur. Men analysen omfattar också den pedagogiska dimensionen, där skolledare strävar efter att integrera digital teknik för att förbättra undervisningen, öka kvaliteten och skapa likvärdighet i skolan. Med avhandlingen vill jag skapa en ökad förståelse för hur huvudmän och skolledare kan navigera effektivt i den digitala era som vi lever i, och främja en hållbar integration av digital teknik i undervisningen. Förhoppningen är att avhandlingen ska ge en helhetsbild av hur digitalisering påverkar skolväsendet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Insikten av hur viktigt det är att fördela de digitala teknikresurser som finns i kommuner, och den kompetens som finns på skolor, på ett ändamålsenligt sätt. Man behöver ha en helhetsbild över både teknik och kompetens som finns på kommunnivå, och göra analyser av vilket behov av digital kompetens som finns i skolor och kommuner. Det handlar om att synliggöra tillgängliga resurser, men också att använda de resurser som finns på skolorna. Det är viktigt att det inte bara finns tillgång till digital teknik i skolan, tekniken som finns måste användas med ett specifikt syfte.

– Ett annat resultat handlar om hur viktigt det är att involvera lärare i beslutsprocessen kring implementering av digital teknik i skolan. Både inom den administrativa och den pedagogiska dimensionen. Ytterligare ett resultat som jag vill lyfta fram är betydelsen av huvudmäns och skolledares digitala kompetenser, för att de ska kunna inta ett helhetsperspektiv när det gäller digitaliseringen av skolan, och för att främja likvärdighet mellan skolor. Utvecklingen av digital teknik går snabbt i dag vilket påverkar hela samhället, så en förståelse för och ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik, både från lärare och ledare inom utbildning, är avgörande för implementering av digital teknik i skolan.

Utvecklingen av digital teknik går snabbt i dag vilket påverkar hela samhället, så en förståelse för och ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik, både från lärare och ledare inom utbildning, är avgörande för implementering av digital teknik i skolan.

Vad överraskade dig?

– Att ledare främst fokuserar på lärares digitala kompetens och undervisningspraktik, och mindre på hur digitalisering påverkar deras egen ledarskapspraktik.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att beslutsfattare, politiker, huvudmän och skolledare kan ha nytta av min forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev