Hoppa till sidinnehåll
Examen, karriär och livsval

Illegala aktivister känner sig åsidosatta i samhället

Publicerad:2014-04-01
Uppdaterad:2014-04-02
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf
Viktor Dahl

Född 1979
i Kumla

Disputerade 2014-03-14
vid Örebro universitet

Avhandling

Breaking the law. Adolescents’ involvement in illegal political activity

Unga som deltar i illegal politisk aktivism känner sig åsidosatta i skolan och samhället och upplever ofta sina föräldrar som kontrollerande. – De upplever att ingen lyssnar på dem, vilket gör dem öppna för att använda alternativa politiska former, menar Viktor Dahl.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag tycker att det finns en intressant paradox i civil olydnads-aktivism. Människor som köper den demokratiska regimens principer, där inte minst rättsstaten är en förutsättning, tycker sig samtidigt ha rätt att åsidosätta samma principer när det gäller deras egna politiska övertygelser. Det finns mycket mer att säga om civil olydnad, men det var detta som först fick mig att komma in på ämnet illegal politisk aktivitet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag kontrasterar unga som uppger att de endast engagerat sig politiskt med lagliga medel, mot unga som uppger att de sysslar med illegala politiska aktiviteter för att förändra samhället.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att illegal politisk aktivism är en politisk deltagarform där det finns långt fler som säger sig vara beredda att använda illegala aktiviteter än det finns personer som faktiskt gör det. Det är framför allt hos unga i 15-16 års ålder som man hittar störst acceptans för illegala aktiviteter.

– Min studie visar att det finns ett mer utbrett missnöje hos unga som använder illegala politiska medel, i jämförelse med de som använder legala politiska medel. Det verkar också vara så att de som använder illegala medel i större utsträckning upplever att ingen lyssnar på dem, vilket gör dem öppna för att åsidosätta de etablerade kanalerna för att använda alternativa politiska former. Jag kunde också se att unga som använder illegala medel i större utsträckning upplever att de inte får ta del av de beslut som fattas hemma och de upplever föräldrarelationen som kontrollerande. De har en slags auktoritetsutmanande attityd i relation till föräldrarna, men även i relation till skolan och samhället generellt.

– Ungdomar som sysslar med illegala politiska aktiviteter kommer ofta in på den banan genom att de har vänner som redan är aktiva, sannolikt för att de vill behålla och stärka sin tillhörighet till sina vänner. De som däremot håller sig inom lagens ramar verkar hitta nya vänner genom sitt politiska engagemang.

Vad överraskade dig?

Det överraskade mig att de som engagerar sig med illegala medel har långsiktiga mål med sitt politiska engagemang. De tror att de kan förändra något och att de har de egenskaper som krävs för att göra det.

Vem har nytta av dina resultat?

Nyckelfigurer som arbetar nära ungdomar inom polis, skola och socialtjänst och andra myndigheter. Min avhandling är ett bidrag till ökad förståelse för den här typen av aktivism. Det finns inte så många liknande studier så resultaten kan även ligga till grund för fortsatt forskning.

 

Åsa Lasson

 

 

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev