2011-12-12 00:00  2397 Dela:

Individen får företräde framför styrdokumenten

Fredrik Sjögren

Född 1979
i Alingsås

Disputerade
2011-11-18
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag gick i skolan när 1990-talets skolreformer genomfördes och 90-talets gymnasium sjösattes, som diskuterades mycket. Grundintresset fanns redan när forskningsprojektet dök upp.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det viktigaste är att jag har studerat hur olika aktörer genom att definiera olika frågor utövar makt. Elever, föräldrar och lärare förhandlar om definitioner. Till exempel frågan om evolutionsteorin i biologiundervisningen. Vilken typ av fråga är det? Det kan ses som en individuell fråga där eleven själv väljer vad hon vill tro på och studera, en offentlig fråga där styrdokumenten ska styra eller en vetenskaplig fråga där vetenskapliga överväganden ska styra. Genom att förhandla och hitta definitioner som de flesta kan köpa bestämmer man vilken natur frågan har.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste är individualiseringen, som även talar till tidigare forskning av Tomas Englund. Individualiseringen är fortgående och accelererande. Genom att definiera frågan om livets uppkomst som en individuell fråga får eleverna själva lösa hur de vill göra.

Vad överraskade dig?

– Jag gick in i detta med en naiv förståelse av kultur kopplad till etnicitet. Men det handlar i väldigt liten utsträckning om etnicitet/invandrare. Religionen var viktigare. Jag trodde knappt att frågan om evolutionsteorin diskuterades i svensk skola. Jag trodde att alla baserade biologiundervisningen på evolutionsteorin. Så är det inte. Man hanterar frågan genom att låta eleverna göra specialarbeten istället för att ha katederundervisning. Någon om evolutionsteorin, någon om den kristna skapelseberättelsen och en annan om den muslimska skapelseberättelsen. Eller så slår man ihop biologi- och religionsunder-visningen. Det var inte så att lärarna sa: Vi tror inte på evolutionsteorin . Men maktförhållanden leder till en individualisering.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tror att forskare om skolan har nytta av den. Jag hoppas också att lärare kan ha nytta av den. Det är ingen praktisk avhandling, men lärare kan få en ökad medvetenhet om vad som sker i klassrummet. Jag hoppas också den kan påverka debatten om skolan.

Sidan publicerades 2011-12-12 00:00 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-03-01 16:50 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.