Inlärningssvårigheter i matematik och läsning hänger ihop

Ungdomar med inlärningssvårigheter i matematik har oftast även läs- och skrivsvårigheter, visar Johan Korhonens forskning.

Johan Korhonen
Johan Korhonen

Född 1980
Bor i Solf

Disputerade 2016-11-11
vid Åbo Akademi


AVHANDLING
Learning difficulties, academic well-being and educational pathways among adolescent students

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag studerade till speciallärare var jag mest intresserad av de kurser som handlade om inlärningssvårigheter, framförallt i matematik. Som speciallärare har jag också arbetat mycket med ungdomar med inlärningssvårigheter i årskurs 7-9.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar främst om sambanden mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter hos ungdomar i årskurs 9 i Finland. Men även om hur inlärningssvårigheter kan relateras till ungdomars akademiska välbefinnande och skolavbrott.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att det finns ett starkt samband mellan inlärningssvårigheter i matematik och inlärningssvårigheter i läsning. Svårigheterna påverkar ungdomarnas risk för skolavbrott och formar även deras målsättning.

– Resultaten visar också på skillnader mellan flickor och pojkar. Matematiska färdigheter är viktigare för pojkars målsättning, det vill säga vilken utbildningsnivå man siktar på, medan läsning är viktigare för flickors målsättning. Det innebär att när en pojke sätter upp mål för sin utbildning så väger hans matematikfärdigheter starkare än läsfärdigheterna medan det motsatta gäller för flickor. När det gäller flickors målsättning i framförallt matematik visar resultaten att flickorna utöver att ha goda matematiska färdigheter även måste vara intresserade av matematik för att de goda färdigheterna skall ha betydelse för deras målsättningar.

– Min studie visar också att välbefinnande spelar roll. De skoltrötta ungdomarnas intresse för matematik och läsning minskar vilket gör att målsättningarna i sin tur blir lägre. Välbefinnandet påverkar också ungdomars skolavbrott. Om man inte tycker att man är duktig och dessutom är skoltrött så finns det en ökad risk för skolavbrott.

Vad överraskade dig?

– Att det var så starka samband mellan inlärningssvårigheter i matematik och läsning. Till exempel då vi utförde modellbaserad klusteranalys fick vi endast fram en grupp med kombinerade svårigheter. Det skulle vara intressant att köra liknande analyser med fler delområden inom läsning och matematik inkluderade för att se om resultaten vore liknande även då.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att de kan föra forskningen framåt och att man kan använda mina resultat som utgångspunkt till nya studier. Ur ett lärar- och skolperspektiv kan jag konstatera att den finländska skolan är bra på att identifiera elever med inlärningssvårigheter. Vi har ett systematiskt sätt att använda olika kartläggningsinstrument. Men för välbefinnande har vi ingen systematik. Vi behöver fokusera på det också och hitta de ungdomar som inte mår bra. Om vi kan stödja dem tidigare kan deras framtid bli mer positiv.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2016-11-29 13:35 av Susanne Sawander


Relaterat

”Jag vill tona ner arbetsminnets roll”

”Jag vill tona ner arbetsminnets roll”

Skolans specialpedagogiska stöd behöver inriktas mer på att hjälpa eleverna att reflektera över sitt lärande, menar Petri Partanen som har forskat om insatser för barn i behov av stöd.

Rätt beröm med fokus på uppgift ökar motivation

Rätt beröm med fokus på uppgift ökar motivation

Med rätt sorts återkoppling går det att påverka inlärningen. Fokus på uppgiften och en lagom portion av beröm ger bäst effekt, visar Alva Appelgrens forskning.

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 24/10

Nytt nr ute 24/10

Nästa nummer av Skolportens forskningsmagasin har tema Likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Läraren: ”Så blir din skola bättre på särskilt stöd”

Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till särskilt stöd och får toppbetyg av Skolinspektionen i att stötta barn med särskilda behov.

Snabb hjärna kräver utmaningar

En eller två elever i varje klass är särskilt begåvade inom ett eller flera ämnen. Som lärare måste du utmana även dem.

Så hjälper du dina elever att plugga smartare

Forskning visar att rätt sorts studieteknik är avgörande för var information placerar sig i hjärnan – och hur eleven då skapar varaktiga minnen. Så här kan du hjälpa dina elever.

Ny stol ska hjälpa barn med adhd

Chair of attention. Så heter stolen som designats för att hjälpa flickor med adhd och andra barn som kan vara för blyga för att be läraren om hjälp i skolan.

Skolan där trygghet, trivsel och relationer står i fokus

Ekhamraskolan i Mariestad är en högstadieskola med spännande syn på extra anpassningar. Alla pedagoger ska ha en god relation till alla elever. Aktiva pedagoger skapar trygghet. Visionen är att extra anpassningar och särskilt stöd hör till det dagliga arbetet.