Instruktören viktig i dataspel för inlärning

Det fungerar inte att använda spel som utbildningsverktyg och förvänta sig att eleverna ska lära sig något per automatik. Spel som används inom utbildning och träning, så kallade serious games, kräver en aktiv och kunnig instruktör som kan stötta spelarna, visar Anna-Sofia Alklind Taylors forskning.

Anna-Sofia Alklind Taylor
Anna-Sofia Alklind Taylor

Född år 1975
i Mariestad

Disputerade 2014-09-25
vid Högskolan i Skövde


AVHANDLING
Facilitation Matters: A framework for instructor-led serious gaming

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är kognitionsvetare i grunden och arbetade som lärare på högskolan i Skövde när det utlystes en doktorandtjänst. Det var bestämt från början att forskningen skulle ske tillsammans med militären i Skövde och att det skulle handla om spel och träning – men jag fick själv bestämma frågeställning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har tittat på hur man använder spel för träning och inlärning inom militären som har en lång tradition av att använda olika typer av spel. Mitt fokus har legat på instruktörens roll, vad och hur de gör när de låter andra spela och vilka behov de har för att kunna utföra sina uppgifter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Dels att det är viktigt att instruktören är väldigt aktiv. Det fungerar inte att köpa in ett spel och sätta det i händerna på elever och sedan räkna med att de ska lära sig det som man förväntar sig. Det är en stor process, där instruktören måste vara aktiv under själva spelandet. Instruktörerna i sin tur behöver stöd när det gäller vilka spel de ska välja, för att kunna bygga upp scenarier som passar de mål som man har satt upp, och stöd i att bedöma spelarnas prestationer och i att ge feedback.

– Mina resultat visar också att det är viktigt att ta vara på engagerade instruktörers kunskaper och skapa en community för dem där de kan hjälpa varandra.

Vad överraskade dig?

– I början av min studie hade jag en föreställning om att spelen var genomtänkta och att det räcker med att trycka på en knapp och starta. Men så är det inte – instruktörerna har en viktig roll som spelledare, eller game masters. När det handlar om vuxenutbildning är det viktigt att få deltagarna att reflektera över sitt eget lärande, snarare än att någon säger att det är rätt eller fel. Där har instruktören en viktig roll i att föra en diskussion och uppmana till reflektion.

– Det är skillnad på att exempelvis spela ett mattespel där du lär dig att två gånger tre är sex och spel där det handlar om mjukare kunskap. Där behövs en instruktör som kan se vad som händer i spelet och kanske gå in och styra det om det går i fel riktning och även göra en bedömning.

Vem har nytta av dina resultat?

– De som gör spel kan ha nytta av att få upp ögonen för att instruktören, eller läraren, är en viktig målgrupp och att det byggs in bra stöd för dem i spelet redan från början. Även instruktörer kan ha nytta av resultaten och få idéer kring hur de kan arbeta med spel.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2015-01-13 15:30 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Mobilen bra för lärande under korta stunder

Björn Hedins avhandling visar att studenter med hjälp av mobiltelefonen bättre kan utnyttja tiden mellan olika aktiviteter för studier.

Egen dator fördjupar inte elevernas kunskaper

Elever som deltar i satsningar på en dator per elev har inte djupare kunskaper än elever som har varit utan dator, visar Håkan Fleischers studie.

Rätten till utbildning – mer än kunskapsmål

Rätten till utbildning förstås bäst som en mänsklig rättighet som vi har i egenskap av att vara människa – snarare än att vara medborgare i en stat. Det menar Christian Norefalk, som forskat om utbildning som en mänsklig rättighet.

Fokus på textproduktion i skolans skrivundervisning

Elevers skrivande oftast stannar i klassrummet – de skriver för sig själva eller för att lämna in till läraren. Det medför att skrivande som kommunikation, deltagande och påverkan får liten plats i skrivundervisningen, visar Erika Sturk i sin avhandling.

Lässvårigheter hos tvåspråkiga elever

Det är viktigt att identifiera lässvårigheter hos tvåspråkiga elever, annars riskerar de att inte få rätt hjälp, visar Baran Johansson i sin avhandling.

Lärare och lärarstudenter har svårt att fånga elevers matematikkunskaper

Lärare behöver utveckla sitt professionella ämnesspråk för att få syn på vad barn och elever lär i matematik. Det visar Christina Svensson som forskat om professionsutveckling inom matematikundervisning.

Nyanlända föräldrar tar aktiv del i barnens förskola

Wiji Bohme Shomarys forskning visar att nyanlända föräldrar har stor handlingskraft och vilja att ta del av sina barns förskola. Men i statliga dokument framställs invandrade föräldrar som en grupp utan agens och i behov av stöd.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!