Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Internationella kunskapsmätningar mest intressant för skolchefer

Publicerad:2017-01-03
Uppdaterad:2017-01-25
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Daniel Arnesson

Född: 1982
Bor i Umeå

Disputerade 2016-12-12
vid Umeå universitet

Avhandling

PISA i skolan: hur lärare, rektorer och skolchefer förhåller sig till internationella kunskapsmätningar

Såväl skolchefer, rektorer som lärare anser att skolans verksamhet är avgörande för resultatet i internationella kunskapsmätningar. ”Få pekar på betydelsen av elevernas bakgrund” säger Daniel Arnesson.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Det började med att jag 2009 hörde en professor beskriva läget för svensk skola utifrån Timss-statistik. Trots att detta inte var huvudtemat för hans föreläsning var det ändå kring detta som de församlade rektorerna och skolcheferna kom att ställa sina frågor till professorn. Jag insåg att många rektorer, liksom jag, var väldigt intresserade om än okunniga, om internationella kunskapsmätningar.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om det lokala mottagandet av internationella kunskapsmätningar. Hur lärare, rektorer och skolchefer tolkar och eventuellt omsätter internationella kunskapsmätningar i sin yrkespraktik.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Internationella kunskapsmätningar upplevs som giltiga utvärderingar av svensk skola. Det uppfattas som rimligt att jämföra olika länders resultat även om många påpekar att mätningarna inte inrymmer skolans hela uppdrag.

– Ett annat viktigt resultat är att verksamheten i skolorna tillmäts avgörande betydelse för Sveriges resultat i internationella kunskapsmätningar. Det finns undantag, en del erfarna rektorer pekar på nationell reformpolitik och systemaktörer. Flera erfarna lärare menar att samhället har förändrats och att det påverkar resultatet i mätningarna. Men totalt sett är det ändå få som pekar på betydelsen av familj, samhälle och kultur.

– Detta är ett exempel på hur den ekonomiska samarbetsorganisationen och policyaktören OECD, som står bakom PISA, lyckas få ut sitt budskap. Många tror att det är den kompetenta rektorn och läraren som är mest avgörande för elevernas framgång, vilket är fel då familjetillhörighet och samhällskultur är av större betydelse.

Vad överraskade dig?

– Att mottagandet av internationella kunskapsmätningar skiljer sig så mycket mellan de tre yrkeskategorierna. Skolcheferna följer internationella kunskapsmätningar genom skolverksrapporter och skolcheferna gör också betydande omläggningar i verksamheten med internationella kunskapsmätningar som grund. Rektorer och lärare verkar däremot följa rapporteringen i mån av tid och intresse. De använder sig också sällan av internationella kunskapsmätningar i sin verksamhet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som är intresserade av internationella kunskapsmätningar och styrkedjan skolchef-rektor-lärare.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev